Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Junior PHP Developer 5 - 7 triệu đồng 1 05-06-2017
[HN] - TTS IT MyTour Thỏa thuân 10 10-06-2017
[HN] - Lập trình viên PHP 2 - 4 Triệu đồng 3 15-06-2017
Con người VNP