Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HCM] - Thực Tập Sinh IT 1 - 2 Triệu đồng 1 30-06-2019
[HN] - Front-end Developer Vật Giá 8 - 12 Triệu Đồng 2 30-06-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Dự án Digital Content 15 - 18 Triệu Đồng 2 30-06-2019
[HN] - Thực tập sinh Part-time PHP dự án Digital Content 1 - 3 Triệu Đồng 3 30-06-2019
[HN] - Thực tập sinh PHP 1 - 3 Triệu Đồng 6 30-06-2019
[HN] - Fresher PHP Dự án cunghocvui 8 - 10 Triệu Đồng 1 30-06-2019
[HN] Lập trình viên Frontend Vật giá 10 - 13 triệu đồng 1 30-06-2019
[HN] PHP Developer 8 - 10 Triệu Đồng 1 30-06-2019
[HN] - Kỹ sư R&D (Machine Learning, Computer Vision) 10 - 15 Triệu Đồng 1 30-06-2019
[HN] - Thực tập sinh AI Engineer (Machine Learning, NLP, Computer Vision) 3 - 5 Triệu Đồng 2 30-06-2019
[HN] - Kỹ thuật viên tích hợp (PHP Developer) 10 Triệu Đồng 1 20-07-2019
[HN] - AI Engineer (Machine Learning, NLP) 15 Triệu Đồng 1 30-07-2019