Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Lập trình viên PHP 123dok 17 - 25 Triệu Đồng 1 31-08-2019
[HN] PHP Fresher 6 - 12 Triệu Đồng 1 31-08-2019
[HN] - AI Engineer (Machine Learning, NLP) 15 Triệu Đồng 1 31-08-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 15 Triệu Đồng 2 31-08-2019
[HN] - Tester dự án Thu Chi Hộ 6 - 12 Triệu Đồng 1 31-08-2019
[HN] Web Developer Vatgia.com 8 - 12 triệu đồng 1 31-08-2019
[HN] Lập trình viên Frontend Wehelp 10- 15 triệu đồng 1 05-09-2019
[HN] Lập trình viên PHP 13 - 18 triệu đồng 1 07-09-2019
[HN] Lập trình viên Vật Giá 8 - 12 triệu đồng 2 07-09-2019