Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh IT Dự án Digital Content 2 - 5 Triệu đồng 2 27-08-2018
[HN] - Lập trình viên PHP 8 - 10 Triệu đồng 3 27-08-2018
[HN] - Thực tập sinh IT 2 - 3 triệu 4 31-08-2018
[HN] Lập trình viên React Native 14 - 18 triệu đồng 1 31-08-2018