Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên Backend dự án HRM 18 - 23 Triệu Đồng 1 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend Vật Giá 8 - 12 Triệu Đồng 1 30-04-2019
[HN] - Junior Front-end Developer 8 - 12 Triệu Đồng 2 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Dự án Digital Content 8 - 15 Triệu Đồng 2 30-04-2019
[HN] - Thực tập sinh Part-time PHP 1 - 3 Triệu Đồng 3 30-04-2019
[HN] - Thực tập sinh IT 2 - 3 Triệu Đồng 2 30-04-2019
[HN] - TTS Backend dự án Wehelp 3 - 5 Triệu Đồng 1 30-04-2019
[HN] - TTS Frontend dự án Wehelp 3 - 5 Triệu Đồng 1 30-04-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend/ Backend dự án Westay 7 - 10 triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Tester - Dự án HRM 10 - 15 triệu đồng 1 30-04-2019