Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 19 triệu 1 28-02-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Dự án 123Job 9 - 13 Triệu Đồng 1 28-02-2019
[HN] Lập trình viên PHP dự án 6 - 12 Triệu Đồng 5 28-02-2019
[HN] Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 28-02-2019
[HN] Lập trình viên Backend dự án HRM 18- 23 Triệu Đồng 1 28-02-2019
[HCM] Thực Tập Sinh IT 1,2/tháng 1 10-03-2019