Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên Tư vấn Chăm sóc gian hàng 4 - 6 triệu đồng 3 30-05-2017
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Dịch vụ Vận chuyển (Nhanh.vn) 4 - 5 Triệu đồng 2 30-05-2017
[HN] - Chuyên viên Marketing Online 7 - 10 triệu 1 30-05-2017
[HN] - Nhân viên chăm sóc khách hàng online 5 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HCM] - Chuyên viên kinh doanh Sàn Thương mại điện tử 5 - 10 triệu đồng 8 31-05-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales Phòng Chăm sóc Khách hàng 1,5 - 3 triệu đồng 10 31-05-2017
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 5 31-05-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng 4-10 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HCM] - Chuyên viên phát triển dự án Nhanh.vn 5- 8 Triệu đồng 10 31-05-2017
[HCM] - Quản lý Nhân sự 12 - 20 triệu đồng 1 31-05-2017
[HCM] - CTV Kinh doanh Nhanh.vn 1,5 - 2 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - Young Project Manager Thỏa thuận 8 31-05-2017
[HN] - Chuyên viên SEO Thỏa thuận 5 31-05-2017
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Thỏa thuận 3 31-05-2017
[HN] - Nhân viên Kinh doanh Sàn Thương Mại Điện Tử 5 - 8 Triệu đồng 5 31-05-2017
[HN] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 3,5 - 5 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HCM] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 4- 8 triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - Nhân viên Tư vấn Kinh doanh Online Vatgia.com 5 - 8 triệu đồng 5 31-05-2017
[HN] - Nhân viên hỗ trợ cài đặt phần mềm Nhanh.vn 3,5 - 5 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển sản phẩm 5 - 8 triệu đồng 1 31-05-2017
[HCM] Sales Marketing 5-10 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển Sàn Thương Mại Điện Tử 5 - 8 triệu đồng 5 31-05-2017
[HN] - Sales Admin 5-8 triệu 5 31-05-2017
[HN] - Junior PHP Developer 5 - 7 triệu đồng 1 05-06-2017
[HCM] - Thực tập sinh kinh doanh (có lương) 3 08-06-2017
[HN] - Nhân viên nghiên cứu và phân tích thị trường 5 - 8 Triệu đồng 3 10-06-2017
[HN] - Cộng tác viên Dự án Deal 1 - 3 triệu đồng 5 10-06-2017
[HN] - Thực tập sinh Quản lý ngành hàng 1,5 triệu đồng 2 10-06-2017
[HN] - TTS Digital Marketing Mytour 3 Triệu đồng 1 10-06-2017
[HN] - CTV Kinh doanh Nhanh.vn 1,5 - 2 Triệu đồng 5 10-06-2017
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 triệu đồng 5 10-06-2017
[HN] - TTS Sales Admin Mytour Thỏa thuân 5 10-06-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales Nhanh.vn 1 - 2 Triệu đồng 5 10-06-2017
[HN] - TTS Chăm sóc khách hàng MyTour Thỏa thuân 5 10-06-2017
[HN] - TTS Branding Marketing Mytour Thỏa thuân 2 10-06-2017
[HN] - TTS Tuyển dụng MyTour Thỏa thuân 2 10-06-2017
[HN] - TTS IT MyTour Thỏa thuân 10 10-06-2017
[HN] - TTS Chăm sóc khách hàng giải pháp Nhanh.vn 1 - 2 triệu 5 10-06-2017
[HN] - TTS Tư vấn giải pháp Nhanh.vn 1 - 2 triệu 5 10-06-2017
[HN] - Cộng tác viên Viết Nội Dung 2 triệu đồng 3 10-06-2017
[HN] - Lập trình viên PHP 2 - 4 Triệu đồng 3 15-06-2017
[HN] - CTV Biên tập nội dung 1,5 - 3 Triệu đồng 5 15-06-2017
[HN] - Thực tập sinh Phát triển dự án WeSave 1,5 Triệu đồng 1 15-06-2017
Con người VNP