Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1-3 triệu đồng/ tháng 2 23-06-2018
Nhân viên Kinh doanh Nhanh.vn 4-8 triệu 3 23-06-2018
[HN] - Cộng tác viên Nội dung 1 - 2,5 Tr 5 26-06-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng Vatgia.com 1,5 - 3 Triệu đồng 5 28-06-2018
[HCM] - Sales Marketing 4 - 6 triêu/tháng 3 28-06-2018
[HN] - Kiểm soát nội bộ thỏa thuận 1 29-06-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh 5 - 8 triệu đồng 3 29-06-2018
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 30-06-2018
[HCM] - Chuyên viên kiểm soát nội bộ Thỏa thuận 1 30-06-2018
[HCM] Thực Tập Sinh IT 1,2/tháng 1 30-06-2018
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-06-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 3 30-06-2018
[HN] Cộng tác viên Phát triển khách hàng 1,5 - 3 triệu 4 30-06-2018
[HN] - Kế toán trưởng Bảo Kim thỏa thuận 1 30-06-2018
[HN] - Nhân viên kế toán tổng hợp 5 - 8 triệu 3 30-06-2018
[Hải Phòng] - Nhân viên Kinh doanh 4 - 6 Triệu đồng 2 30-06-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 30-06-2018
[HN] - Nhân viên tư vấn dịch vụ Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 2 30-06-2018
[HCM] - Chuyên viên Sales Marketing - dự án Vatgia.com 5 - 7 triệu đồng 5 30-06-2018
[HCM] - Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 5 30-06-2018
[HN] - Cộng tác viên Wepos 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 3 30-06-2018
[HN] - Cộng tác viên phát triển khách hàng WePos 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 3 30-06-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ 1 - 3 triệu đồng / tháng 1 30-06-2018
[HN] - Cộng tác viên Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-06-2018
[HN] - Nhân viên kế toán kinh nghiệm 10 - 18 triệu 2 30-06-2018
[HCM] - Chuyên viên tư vấn Sàn Thương Mại điện tử 5 - 7 triệu đồng 6 30-06-2018
[HP] - CTV Telesales 2 - 3 triệu đồng 5 30-06-2018
[HN] - Phát triển thị trường Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-06-2018
[HN] Lập trình viên PHP (Fresher) 5 - 7 triệu 2 30-06-2018
[HN] - Giám đốc nhân sự thỏa thuận 1 30-06-2018
[HN] - TTS Content Dự án Bizshare 1 - 2 triệu đồng 1 02-07-2018
[HN] - TTS Sales Marketing 1 - 2 triệu đồng 1 02-07-2018