Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 28-02-2019
[HN] - Nhân viên tuyển dụng 5 - 8 triệu đồng 1 28-02-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 28-02-2019
[HN] Sales dự án WeMarry 6 - 8 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 19 triệu 1 28-02-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Dự án 123Job 9 - 13 Triệu Đồng 1 28-02-2019
[HN] Lập trình viên PHP dự án 6 - 12 Triệu Đồng 5 28-02-2019
[HN] Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 28-02-2019
[HN] Lập trình viên Backend dự án HRM 18- 23 Triệu Đồng 1 28-02-2019
[HN] - TTS Content Marketing 1 - 2,5 triệu đồng 4 28-02-2019
[HN] Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu 3 28-02-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wemarry 5 - 8 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - TTS Pháp chế 1,5 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - Nhân viên vận hành hệ thống Amall 5 - 10 Triệu đồng 1 28-02-2019
[HN] - Nhân viên Telesales 5 - 8 triệu đồng 1 28-02-2019
[HN] - CTV Kinh doanh Wesave 1,5 - 4 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] Sales Marketing Wesave 5 - 8 Triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - TTS CONTENT MKT 1,5 - 3 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - Nhân viên Kế toán Bảo Kim 6 - 8 Triệu đồng 1 28-02-2019
[HN] - CTV Kinh doanh Wemarry 2 - 3 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - Trưởng phòng Kinh doanh Thoả Thuận 1 28-02-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh sách 5 - 8 triệu đồng 1 28-02-2019
[HN] - CTV Phát triển dự án Wehelp 2-3 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ 1 - 3 triệu đồng / tháng 1 02-03-2019
[HCM] Nhân viên Marketing 8-10 triệu đồng 1 03-03-2019
[HN] - CTV Sales Marketing 2 - 4 triệu đồng 2 05-03-2019
[HCM] Thực Tập Sinh IT 1,2/tháng 1 10-03-2019
[HCM] - Thực tập sinh Sale Marketing 1,2 ->2 tr 2 10-03-2019
[HCM] - Thực tập sinh Telesales 1.5 - 3 Triệu đồng/tháng 2 10-03-2019
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 10-03-2019
[HCM] - Thực tập sinh Kinh Doanh - dự án WeSave 2 - 3 triệu đồng 5 10-03-2019
[HCM] - Nhân viên Kinh Doanh - dự án WeSave 4 - 8 triệu 5 10-03-2019
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 10-03-2019