Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - CTV Dự Án WePos 1 - 3 Triệu đồng 3 24-04-2018
[HN] - Nhân viên tuyển dụng nội bộ 4 - 7 Triệu Đồng 1 25-04-2018
[Hải Phòng] - Nhân viên Kinh doanh 4 - 6 Triệu đồng 2 25-04-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 25-04-2018
[HN] - Cộng tác viên Telesales Vatgia.com 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-04-2018
[HN] Cộng tác viên Kinh doanh Dự án Westay 1 - 2 Triệu đồng 5 25-04-2018
[Hải Phòng] - Nhân viên Phát triển Khách hàng Thỏa thuận 3 26-04-2018
[HN] - Cộng tác viên Tư vấn dịch vụ 1,5 - 3 Triệu đồng 5 26-04-2018
[HN] - Trưởng nhóm Digital Marketing thỏa thuận 1 27-04-2018
[HN] - Trưởng dự án Elite HR thỏa thuận 1 27-04-2018
[HN] - Thực Tập Sinh Quản Lý Dự Án Vstudy 1 - 3Tr 5 27-04-2018
[HN] - Blockchain Developer thỏa thuận 1 27-04-2018
[HN] - Nhân viên phát triển khách hàng 5 - 7 Triệu đồng 3 28-04-2018
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 30-04-2018
[HN] - Nhân viên hỗ trợ khách hàng 3 - 5 Triệu đồng 1 30-04-2018
[HCM] - Nhân viên Sales Marketing Vatgia.com 5 - 7 Triệu đồng 5 30-04-2018
[HCM] - Thực tập sinh Media 1 - 2 Triệu đồng 2 30-04-2018
[HN] - Sales Marketing Nhanh 4 - 8 Triệu đồng 3 30-04-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Dự án Nhanh.vn 4 - 7 triệu đồng 3 30-04-2018
[HCM] - Nhân viên Sale Marketing Nhanh.vn 5-8 Triệu đồng 4 30-04-2018
[HCM] - TTS Phát triển dự án Wesave POS 1,5 - 2 Triệu đồng 5 30-04-2018
[HN] - Sales Marketing 4-7 triệu 3 30-04-2018
[HN] - Cộng tác viên Dự án Westay 1 - 3 triệu đồng/ tháng 3 30-04-2018
[HN] - Phát triển khách hàng Nhanh 5 - 8 triệu/tháng 3 30-04-2018
[HN] - Nhân viên phát triển khách hàng Vatgia.com 4 - 6 triệu 5 30-04-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh 4 - 6 Triệu đồng 5 30-04-2018
[HN] IT Product Thỏa thuận 1 30-04-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh 4 - 6 triệu 3 30-04-2018
[HN] - Cộng tác viên Telesales Vatgia.com 1,5 - 3 triệu đồng 5 30-04-2018
[HN] - Thực tập sinh Tư vấn Khách hàng 1,5 - 3 triệu đồng 3 30-04-2018
[HN] - CTV Dự án Thời trang 1,5 - 3 Triệu đồng 3 30-04-2018
[HN] - Tư vấn viên Phần mềm Quản lý bán hàng Nhanh.vn 5-7 Triệu 3 30-04-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 3 30-04-2018
[HN] - Cộng tác viên biên tập nội dung 1 - 2,5 Tr 5 30-04-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1-3 Triệu đồng 3 30-04-2018
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Dự án Westay 4 - 6 Triệu đồng 1 30-04-2018
[HCM] Thực tập sinh Trợ lí Ban Giám Đốc 1 - 2 triệu đồng 1 30-04-2018
[HN] - TTS Trợ lý Giám đốc Vận hành 1 - 1,5 Triệu đồng 2 30-04-2018
[HN] - Chương trình "Quản trị Tập sự Dự án 2018" Thỏa thuận 5 30-04-2018
[HN] - Thực tập sinh Marketing 1.000.000 - 1.500.000 1 30-04-2018
[HCM] Nhân viên tuyển dụng 5-7 triệu đồng 1 30-04-2018
[HCM] Kế toán tổng hợp 6-8 Triệu 1 30-04-2018
[HCM] Thực tập sinh Hành chính nhân sự 0.5 - 1.5 Triệu 1 30-04-2018
[HN] - Cộng tác viên Phát triển thị trường Westay 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 3 30-04-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng Vatgia.com 1,5 - 3 Triệu đồng 5 05-05-2018
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 triệu đồng 2 05-05-2018
[HN] - Trưởng nhóm tài chính thỏa thuận 1 10-05-2018
[HN] - Project Manager dự án Westart 12 - 16 triệu đồng 1 11-05-2018
[HN] - TTS Marketing Facebook 1 - 1,5 triệu đồng 3 20-05-2018