Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5 - 8 triệu/tháng 3 15-12-2018
[HN] - Tư vấn viên Vchat 5 - 8 Triệu đồng 2 15-12-2018
[HN] - CTV kinh doanh 2 - 4 triệu đồng 3 15-12-2018
[HN] Nhân viên Kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu/tháng 5 15-12-2018
[HN] - TTS Tư vấn dịch vụ Wesave 1,5 - 4 triệu đồng 2 15-12-2018
[HN] - TTS Phát triển cộng đồng 1,5 - 3 triệu đồng 2 15-12-2018
[HN] Nhân viên Chăm sóc Khách hàng 4 - 5 triệu đồng 2 19-12-2018
[HN] - Nhân viên quay phim 7,5 - 9 Triệu đồng 2 20-12-2018
[HN] - TTS Content Marketing 1 - 2,5 triệu đồng 4 20-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 30-12-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 30-12-2018
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 3 30-12-2018
[HN] Chương trình tìm kiếm Nhân sự nguồn 2018 Thoả thuận 4 30-12-2018
[HN] - Phát triển sản phẩm 5 - 8 Triệu đồng 1 30-12-2018
[HN] - Nhân viên SEO 7-9 triệu/ tháng 1 30-12-2018
[HCM] - Chuyên viên truyền thông nội bộ 7 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 31-12-2018
[HN] Chuyên viên Marketing WeSave 7-12 triệu đồng 1 31-12-2018
[HCM] - Nhân viên tuyển dụng 5-7 triệu đồng 1 31-12-2018
[HCM] - Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 5 31-12-2018
[HCM] - Chuyên viên tư vấn Khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Vatgia.com 4 - 6 triệu đồng 6 31-12-2018
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 31-12-2018
[HCM] - Nhân viên Phát triển dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 3 31-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-12-2018
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác 12 - 15 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Thực tập sinh IT Dự án 123Job 1 - 3 Triệu đồng 3 31-12-2018
[HCM] Nhân viên Kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-12-2018
[HCM] - Thực tập sinh Kinh Doanh - dự án WeSave 2 - 3 triệu đồng 5 31-12-2018
[HCM] - Nhân viên Kinh Doanh - dự án WeSave 4 - 8 triệu 5 31-12-2018
[HN] - Sales Marketing WeSave 5 - 8 triệu 2 31-12-2018
[HN] - Trưởng phòng PR Nội Bộ Thoả thuận 1 31-12-2018
[HCM] - Thực tập sinh Chăm sóc gian hàng Online 1 - 2 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] Account Manager thoả thuận 1 31-12-2018
[HN] - Digital Marketing 5 - 8 Triệu đồng 1 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Marketing 5 - 8 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Chuyên viên thiết kế 8 - 10 triệu/ tháng 1 31-12-2018
[HN] - Content SEO 5 - 7 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - TTS Telesales 2 - 4 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Telemarketing 5 - 10 triệu đồng 3 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Telemarketing 5 - 8 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên SEO Thỏa thuận 1 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Content SEO Thỏa thuận 2 31-12-2018
[HN] - Cộng tác viên Sales Wemarry 1 - 3 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - TTS Phát triển cộng đồng 1 - 3 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Lập trình viên PHP Dự án 123Job 8 - 12 Triệu Đồng 1 31-12-2018
[HN] Lập trình viên PHP dự án Bất động sản 6 - 12 Triệu Đồng 2 31-12-2018
[HN] Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 31-12-2018
[HN] Lập trình viên Backend dự án HRM 18- 23 Triệu Đồng 1 31-12-2018
[HN] Kế toán trưởng thoả thuận 1 31-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh 5 - 8 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Cộng tác viên Nội dung 1,5 - 2 triệu đồng 5 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Kinh doanh Bảo Kim 6 - 10 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - CTV Sales Marketing 1,5 - 4 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5-8 triệu 4 05-01-2019
[HN] - CTV Content 1- 1,5 triệu đồng 2 05-01-2019
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu 4 08-01-2019