Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh C# 2 triệu đồng 2 18-11-2019
[HN] - Lập trình viên Fullstack C# VNP Software 15-17 triệu đồng 1 18-11-2019
[HN] - Business Analyst/Tester VNP Software 9-11 triệu 1 18-11-2019
[HN] - Lập trình viên PHP VNP Software 9-11 triệu 1 19-11-2019
[HN] - Thực tập sinh Lập trình Web 2 triệu đồng 2 21-11-2019
[HN] - Lập trình viên NodeJS VNP Software 11-13 triệu 1 21-11-2019
[HCM] - Sales Marketing B2B 5 - 8 Triệu đồng 6 30-11-2019
[HN] - Thực tập sinh PHP 1 - 4 Triệu Đồng 2 30-11-2019
[HN] - Kỹ sư R&D (Machine Learning, Computer Vision) 10 - 15 Triệu Đồng 1 30-11-2019
[HN] Nhân viên Marketing dự án Bizshare 7 - 10 triệu 1 30-11-2019
[HN] TTS Marketing - Parttime 1 - 3 triệu 1 30-11-2019
[HN] - Nhân viên Marketing cho dự án Agency 6 - 9 triệu 1 30-11-2019
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng 10 - 15 triệu 1 30-11-2019
[HN] Nhân viên Sales Marketing 7 - 15 triệu 1 30-11-2019
[HN] - Nhân viên Thiết kế 8 - 11 triệu 1 30-11-2019
[HN] - Nhân viên Nghiên cứu thị trường và Quan hệ đối tác 800$-1000$ 2 30-11-2019
[HN] - Lập trình viên PHP/ Vuejs Thỏa Thuận 1 30-11-2019
[HN] Nhân viên Sales WeSave 6 - 10 triệu 1 30-11-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Thỏa thuận 2 30-11-2019
[HN] - Thực tập sinh Designer 3 - 5 triệu 1 30-11-2019
[HN] - CTV PHÁT TRIỂN ĐỐI TÁC 1,5 - 2 triệu 5 30-11-2019
[HN] - Thực tập sinh Sale 1,5 - 2 triệu 5 30-11-2019
[HN] Nhân viên Marketing Online 7 - 10 triệu 1 30-11-2019
[HN] - Thực tập sinh Marketing 1.500.000đ - 2.500.000đ 1 30-11-2019
[HN]Cộng tác viên phát triển đối tác 1,500,000 - 2,000,000 5 30-11-2019
[HCM] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 2 Triệu đồng 2 04-12-2019
[HN] Business Analyst 15 - 20 triệu đồng 1 05-12-2019
[HN] Thực tập sinh PHP 123dok 2 - 4 triệu đồng 2 05-12-2019
[HN] Thực tập sinh Tuyển dụng 1-3 triệu 1 31-12-2019
[HN] Content Writer - 123job 6 - 10 Triệu 2 31-12-2019
[HN] TTS Content Agency 1-3 triệu 2 31-12-2019