Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 triệu đồng 10 29-07-2017
[HN] - CTV Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 29-07-2017
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Thỏa thuận 2 30-07-2017
[HN] - Nhân viên kinh doanh sàn Thương mại điện tử 6- 8 Triệu 5 30-07-2017
[HN] - Lập trình viên Mobile 10 Triệu đồng 1 30-07-2017
[HN] - Chuyên viên Digital Marketing 6 - 8 Triệu đồng 1 30-07-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-07-2017
[HN] - Trưởng nhóm tài chính 10 - 12 triệu 1 30-07-2017
[HCM] - Nhân viên Tuyển dụng 4 - 8 Triệu đồng 1 31-07-2017
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 5 31-07-2017
[HCM] - Thực tập sinh đào tạo VNPU 1,2 Triệu đồng 1 31-07-2017
[HCM] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 4-10 Triệu đồng 1 31-07-2017
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Dịch vụ Vận chuyển Nhanh.vn 4 - 5 Triệu đồng 2 31-07-2017
[HN] - Cộng tác viên Phát triển Dự án Deal - WeSave 1 - 3 Triệu đồng 3 31-07-2017
[HCM] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 4- 8 triệu đồng 2 31-07-2017
[HN] - TTS Đánh giá nhân sự 1 - 2 Triệu đồng 2 31-07-2017
[HCM] Sales Marketing 5-10 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HCM] - Nhân viên E-commerce Sales 5-8 3 31-07-2017
[HN] - Lập trình viên React Native 10 - 15 triệu đồng 1 31-07-2017
[HN] Nhân viên Kinh doanh giải pháp Thương mại điện tử 5 - 8 triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Sales Admin 5 - 7 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Cộng tác viên kinh doanh Deal - Wesave 1 - 3 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Lập trình viên PHP dự án weSave 6 - 8 Triệu đồng 1 31-07-2017
[HN] - Sales Marketing 5 - 7 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Thực tập sinh Chăm sóc gian hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 3 31-07-2017
[HCM] - Chuyên viên Tư vấn giải pháp E- Commerce Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 4 31-07-2017
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Thỏa thuận 2 31-07-2017
[HN] - CTV Telesales Vatgia.com 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Chuyên viên Phát triển Thương hiệu Thỏa thuận 2 31-07-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 04-08-2017
[HCM] - Nhân viên PR Nội bộ 6 triệu đồng 1 04-08-2017
[HCM] CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Thỏa thuận theo năng lực 1 04-08-2017
[HCM] Trưởng phòng kinh doanh 1 07-08-2017
[HN] - Chuyên viên kinh doanh Giải pháp quản lý bán hàng 5- 8 Triệu đồng 5 12-08-2017
[HN] - Tư vấn viên Giải pháp Thương mại điện tử 5 - 8 Triệu đồng 5 12-08-2017
[HN] - CTV Phát triển Dự án Thời trang 1,5 - 3 Triệu đồng 5 12-08-2017
[HN] - Sales Executive 5 - 10 Triệu đồng 2 12-08-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển khách hàng - Dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 12-08-2017
[HN] - Nhân viên nhập liệu 3.5 - 4 Triệu đồng 2 15-08-2017
[HN] - CTV Content SEO 1,5 - 3 triệu đồng 5 20-08-2017
[HN] - CTV Biên tập nội dung 1 - 2 Triệu đồng 15 20-08-2017