Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 23-08-2018
[HN] - Sales Marketing Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 23-08-2018
[HN] Nhân viên Kinh doanh Nhanh.vn 4-8 triệu 3 25-08-2018
[HN] - Kiểm soát nội bộ thỏa thuận 1 25-08-2018
[HN] PM Affiliate thỏa thuận 1 25-08-2018
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác Bảo Kim 5-8 triệu 2 25-08-2018
[HN] - CTV phát triển đối tác Bảo Kim 1,5 - 4 triệu 2 25-08-2018
[HN] - Thực tập sinh IT Dự án Digital Content 2 - 5 Triệu đồng 2 27-08-2018
[HN] - Lập trình viên PHP 8 - 10 Triệu đồng 3 27-08-2018
[HN] - Fund Raising Partner Thỏa thuận 1 28-08-2018
[HN] CTV Sales Marketing 1-3 triệu đồng 5 28-08-2018
[HCM] Community Manager WeSave 10 - 15 triệu đồng 1 30-08-2018
[HN] - Sales Marketing Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 30-08-2018
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Dự án Westay 4 - 6 Triệu đồng 1 30-08-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 3 30-08-2018
[HN] Chương trình tìm kiếm Nhân sự nguồn dự án thỏa thuận 6 30-08-2018
[HN] - Cộng tác viên Nhập liệu 2 - 3 Triệu đồng 2 31-08-2018
[HN] - CTV Phát triển thị trường WePos 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 3 31-08-2018
[HN] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 31-08-2018
[HN] - Thực tập sinh IT 2 - 3 triệu 4 31-08-2018
[HN] - Cộng tác viên WePos 1 - 3 triệu đồng 5 31-08-2018
[HN] - Nhân viên tuyển dụng nội bộ 4 - 7 triệu 1 31-08-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh 4 - 6 triệu 3 31-08-2018
[HN] Lập trình viên React Native 14 - 18 triệu đồng 1 31-08-2018
[HCM] - Chuyên viên Sales Marketing - dự án Vatgia.com 5 - 7 triệu đồng 5 31-08-2018
[HCM] - Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 5 31-08-2018
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 4 - 6 Triệu đồng 2 31-08-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 31-08-2018
[HCM] - Chuyên viên tư vấn Khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Vatgia.com 4 - 6 triệu đồng 6 31-08-2018
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 31-08-2018
[HN] Cộng tác viên Phát triển dự án WePos 1,5 - 3 triệu đồng 4 31-08-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-08-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-08-2018
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác Bảo Kim 6 - 10 Triệu đồng 2 31-08-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Vchat 4-7 triệu 2 31-08-2018
[HN] - CTV Sales Merchant 1 - 4 triệu đồng 2 31-08-2018
[HN] - TTS Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 2 31-08-2018
[HN] - Sales Marketing Baokim.vn 6 - 10 Triệu đồng 2 31-08-2018
TTS Content Westay 1,5 triệu đồng 1 31-08-2018
[HN] - CTV Phát triển thị trường Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 2 31-08-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 4 triệu đồng 2 31-08-2018
[HN] - CTV Phát triển dự án Westay 1,5 - 3 triệu đồng 4 31-08-2018
[HN] - Cộng tác viên phát triển dự án WePos 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-08-2018
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 2 31-08-2018