Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên hỗ trợ khách hàng 3 - 5 Triệu đồng 1 30-04-2018
[HN] - Cộng tác viên biên tập nội dung 1 - 2,5 Tr 5 30-04-2018
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Dự án Westay 4 - 6 Triệu đồng 1 30-04-2018
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 triệu đồng 2 05-05-2018