Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên Tư vấn Chăm sóc gian hàng 4 - 6 triệu đồng 3 30-05-2017
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Dịch vụ Vận chuyển (Nhanh.vn) 4 - 5 Triệu đồng 2 30-05-2017
[HN] - Nhân viên chăm sóc khách hàng online 5 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales Phòng Chăm sóc Khách hàng 1,5 - 3 triệu đồng 10 31-05-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng 4-10 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 3,5 - 5 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales Nhanh.vn 1 - 2 Triệu đồng 5 10-06-2017
[HN] - TTS Chăm sóc khách hàng MyTour Thỏa thuân 5 10-06-2017
[HN] - TTS Chăm sóc khách hàng giải pháp Nhanh.vn 1 - 2 triệu 5 10-06-2017
[HN] - TTS Tư vấn giải pháp Nhanh.vn 1 - 2 triệu 5 10-06-2017
Con người VNP