Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Trưởng nhóm CSKH 10 - 15 triệu 1 22-11-2017
[HCM] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 4-10 Triệu đồng 1 30-11-2017
[HN] - CTV Chăm sóc khách hàng Dự án Thời trang 1-2 Triệu đồng 2 30-11-2017
[HN] - Cộng tác viên TeleMarketing 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-11-2017
[HN] - CTV Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-11-2017
Con người VNP