Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 triệu đồng 10 29-07-2017
[HN] - CTV Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 29-07-2017
[HCM] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 4-10 Triệu đồng 1 31-07-2017
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Dịch vụ Vận chuyển Nhanh.vn 4 - 5 Triệu đồng 2 31-07-2017
[HN] - Thực tập sinh Chăm sóc gian hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 3 31-07-2017
[HN] - CTV Telesales Vatgia.com 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Nhân viên nhập liệu 3.5 - 4 Triệu đồng 2 15-08-2017