Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-09-2017
[HN] - CTV Telesales 1.5 - 3 Triệu đồng/tháng 5 30-09-2017
[HN] CTV TELESALES CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 1.5-3 Triệu đồng/ tháng 5 20-10-2017
Con người VNP