Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên Tư vấn Dịch vụ Tuyển dụng Elite HR 5 - 8 Triệu đồng 3 20-02-2018
[HN] - Thực tập sinh TeleMarketing 1,5 - 3 Triệu đồng 5 28-02-2018
[HN] - CTV Telesales Vatgia.com 1.5 - 3 triệu đồng 5 28-02-2018
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1.5 - 3 Triệu đồng 5 02-03-2018
[HN] - TTS Telesales Dịch vụ Thương mại Điện tử 1,5 - 3 Triệu đồng 5 02-03-2018
Con người VNP