Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Trưởng dự án Welove 10,000,000-30,000,000 đồng 1 31-10-2019
[HN] - Nhân viên Nghiên cứu thị trường và Quan hệ đối tác 800$-1000$ 2 31-10-2019
[HN] Trưởng dự án Đổi mới website VNP 8.000.000-10.000.000 1 31-10-2019
[HN] Business Analyst Vật Giá 8 - 15 triệu đồng 1 04-11-2019
[HN] Business Analyst 15 - 20 triệu đồng 1 05-11-2019