Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Chuyên viên đào tạo Thỏa thuận 1 30-06-2019
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Mass 7 - 12 Triệu đồng 2 30-06-2019
[HCM] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 2 Triệu đồng 2 30-06-2019
[HN] Nhân viên tuyển dụng 5 - 8 triệu đồng 2 30-06-2019
[HN] Chuyên viên tuyển dụng 8 - 10 triệu đồng 1 30-06-2019
[HN] - Trợ lý Trưởng dự án 5 - 10 triệu đồng 1 30-06-2019
[HN] - TTS Trợ lý Giám đốc vận hành Thỏa thuận 1 30-06-2019
[HN] - IT Recruiter (Chuyên viên Headhunt) 7 - 15 Triệu đồng 2 30-06-2019
[HCM] - Leader of Recruitment Từ 10.000.000đ 1 01-07-2019
[HN] - TTS tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng 2 15-07-2019
[HN] - Nhân viên tuyển dụng mass 5 - 8 triệu 2 15-07-2019