Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HCM] - Nhân viên tuyển dụng 5-7 triệu đồng 1 31-12-2018
[HCM] - Nhân viên Kinh Doanh - dự án WeSave 4 - 8 triệu 5 31-12-2018