Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Trưởng nhóm Tuyển dụng 10 - 15 Triệu đồng 1 31-10-2019
[HN] Thực tập sinh Tuyển dụng 1-2 triệu 1 31-10-2019
[HN] - Nghiên cứu thị trường và Quan hệ đối tác 800$ - 1000$ 1 31-10-2019
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 2 triệu 1 31-10-2019
[HN] - Quan hệ đối tác - Phát triển thị trường 800$ - 1000$ 1 31-10-2019