Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Thỏa thuận 3 31-05-2017
[HCM] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 4- 8 triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - Nhân viên hỗ trợ cài đặt phần mềm Nhanh.vn 3,5 - 5 Triệu đồng 2 31-05-2017
[HN] - TTS Tuyển dụng MyTour Thỏa thuân 2 10-06-2017
Con người VNP