Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Thỏa thuận 2 30-07-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-07-2017
[HCM] - Nhân viên Tuyển dụng 4 - 8 Triệu đồng 1 31-07-2017
[HCM] - Thực tập sinh đào tạo VNPU 1,2 Triệu đồng 1 31-07-2017
[HCM] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 4- 8 triệu đồng 2 31-07-2017
[HN] - TTS Đánh giá nhân sự 1 - 2 Triệu đồng 2 31-07-2017
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Thỏa thuận 2 31-07-2017