Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ Thỏa thuận 2 25-09-2017
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Nội bộ 7 - 12 Triệu đồng 2 25-09-2017
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Nội bộ 5 - 7 Triệu đồng 1 25-09-2017
[HN] - TTS Kiểm soát nội bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 2 26-09-2017
[HN] - TTS Tuyển dụng Ngoại bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 2 28-09-2017
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Ngoại bộ 4 - 7 triệu đồng 2 28-09-2017
[HCM] - Nhân viên Tuyển dụng 5 - 10 Triệu đồng 1 30-09-2017
[HCM] - Thực tập sinh đào tạo VNPU 1,2 Triệu đồng 1 30-09-2017
[HCM] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 4- 8 triệu đồng 2 30-09-2017
[HN] - TTS Marketing dự án đào tạo 1,5 - 3 Triệu đồng 2 30-09-2017
[HN] - Thực tập sinh Đào tạo 1 - 1,5 Triệu đồng 2 30-09-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển khách hàng Dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 30-09-2017
[HCM-VNP] TUYỂN THỰC TẬP SINH DỰ ÁN WESTAY.ORG 1,5 - 3 Triệu đồng 3 30-09-2017
Con người VNP