Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1-3 triệu đồng/ tháng 2 23-06-2018
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 30-06-2018
[HCM] - Chuyên viên kiểm soát nội bộ Thỏa thuận 1 30-06-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ 1 - 3 triệu đồng / tháng 1 30-06-2018
[HN] - Giám đốc nhân sự thỏa thuận 1 30-06-2018