Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HCM] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 4- 8 triệu đồng 2 22-11-2017
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1-3 triệu đồng/ tháng 3 24-11-2017
[HN] - TTS Kiểm soát nội bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 2 25-11-2017
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Nội bộ 5 - 7 Triệu đồng 1 25-11-2017
[HN] - Thực tập sinh Đào Tạo 1 - 1,5 triệu đồng/tháng 5 25-11-2017
[HN] - Thực tập sinh Hành chính Nhân sự 1 - 1,5 triệu đồng 1 26-11-2017
[HN] Trưởng dự án Westay 8 - 15 triệu 1 29-11-2017
[HCM] Thực tập sinh truyền thông dự án westay.org 1,2 ->2 triệu đồng 2 30-11-2017
[HN] Trưởng nhóm Tuyển dụng Nội bộ 8 - 12 triệu 1 30-11-2017
Con người VNP