Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - TTS Content Marketing 1 - 2,5 triệu đồng 4 28-02-2019
[HN] - TTS CONTENT MKT 1,5 - 3 triệu đồng 2 28-02-2019
[HCM] Nhân viên Marketing 8-10 triệu đồng 1 03-03-2019