Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Chuyên viên Digital Marketing 6 - 8 Triệu đồng 1 30-07-2017
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 5 31-07-2017
[HCM] Sales Marketing 5-10 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Chuyên viên Phát triển Thương hiệu Thỏa thuận 2 31-07-2017
[HCM] - Nhân viên PR Nội bộ 6 triệu đồng 1 04-08-2017
[HCM] CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Thỏa thuận theo năng lực 1 04-08-2017
[HN] - CTV Content SEO 1,5 - 3 triệu đồng 5 20-08-2017
[HN] - CTV Biên tập nội dung 1 - 2 Triệu đồng 15 20-08-2017