Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - TTS CONTENT MARKETING 1,5 - 2 triệu đồng 2 30-06-2019
[HN] - Nhân viên Marketing 7 - 9 triệu đồng 1 30-06-2019
[HN] - Content Writer Dự án 123job 7 - 10 Triệu đồng 1 30-06-2019
[HN] - Thực tập sinh Marketing Bizshare 2 - 3 triệu đồng 3 30-06-2019
[HN] - MARKETING FULLTIME dự án Bizshare 7 - 9 triệu đồng 3 30-06-2019
[HN] - Thực tập sinh Content SEO Parttime Wemoney 2 - 3 triệu đồng 1 30-06-2019
[HN] - Thực tập sinh Content SEO Wemoney 3 - 4 triệu đồng 2 30-06-2019
[HN] - TTS CONTENT MARKETING Part-time dự án Bizshare 2 - 3 triệu đồng 5 30-06-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 7 - 9 Triệu đồng 1 08-07-2019
[HN] - CTV Content dự án Vchat 1 - 2 triệu đồng 1 08-07-2019