Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên Marketing WeSave Thỏa thuận 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Marketing WeMarry 7 - 9 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên chạy Facebook Ads 7 - 9 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Content Marketing 6 - 8 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - CTV Content MKT Bizshare 1,5 - 3 triệu đồng 5 01-05-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 05-05-2019
[HN] - TTS CONTENT MKT 1,5 - 2 triệu đồng 2 28-05-2019