Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HCM] Sales Marketing 5-10 Triệu đồng 5 22-11-2017
[HN] - Thực tập sinh Marketing Westart 1 - 1,5 triệu 3 24-11-2017
[HN] - Thực tập sinh Trợ lý Marketing 1- 2 Triệu đồng 3 25-11-2017
[HN] - TTS Marketing Dự án Elite HR 1 - 1,5 Triệu đồng 1 25-11-2017
[HN] - Thực tập sinh Marketing 1 - 1,5 triệu đồng/tháng 5 26-11-2017
[HN] - Cộng tác viên Viết Nội dung 1 - 2.5 Triệu đồng 5 27-11-2017
[HCM] -TTS PR nội bộ Thỏa thuận 1 30-11-2017
Con người VNP