Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - TTS Phát triển cộng đồng 1,5 - 3 triệu đồng 2 15-12-2018
[HN] - TTS Content Marketing 1 - 2,5 triệu đồng 4 20-12-2018
[HN] - Nhân viên SEO 7-9 triệu/ tháng 1 30-12-2018
[HCM] - Chuyên viên truyền thông nội bộ 7 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] Chuyên viên Marketing WeSave 7-12 triệu đồng 1 31-12-2018
[HN] - Trưởng phòng PR Nội Bộ Thoả thuận 1 31-12-2018
[HN] - Digital Marketing 5 - 8 Triệu đồng 1 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Marketing 5 - 8 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Content SEO 5 - 7 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên SEO Thỏa thuận 1 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Content SEO Thỏa thuận 2 31-12-2018
[HN] - TTS Phát triển cộng đồng 1 - 3 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - CTV Content 1- 1,5 triệu đồng 2 05-01-2019