Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Cộng tác viên Viết Nội Dung 1 - 2.5 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - SEO Manager Thỏa thuận 1 27-09-2017
[HN] - Chuyên viên Quản lý Ngành hàng Thỏa thuận 2 27-09-2017
[HN] - CTV Content SEO 1 - 2.5 triệu đồng 5 27-09-2017
[HN] - CTV Biên tập nội dung 1 - 2.5 Triệu đồng 15 27-09-2017
[HN] - TTS Marketing Dự án Tuyển dụng ngoại bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 1 28-09-2017
[HCM] -TTS PR nội bộ Thỏa thuận 1 30-09-2017
[HCM] Sales Marketing 5-10 Triệu đồng 5 30-09-2017
[HN] CTV NỘI DUNG HOIDAP.VN 1.5- 2.5 Triệu đồng/ tháng 10 30-10-2017
Con người VNP