Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HCM] - Thực tập sinh Telesales 1.5 - 3 Triệu đồng/tháng 2 30-06-2019
[HN] - Nhân viên phát triển khách hàng 5 - 8 triệu đồng 2 30-06-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh 5 - 8 triệu đồng 3 30-06-2019
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 3 30-06-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Vatgia.com 5 - 8 triệu đồng 2 30-06-2019
[HN] - Nhân viên Phát triển khách hàng 5 - 8 triệu đồng 3 30-06-2019
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 2 30-06-2019
[HCM] - Sales Marketing B2B 5 - 8 Triệu đồng 6 01-07-2019
[HN] Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu 3 08-07-2019
[HN] Nhân viên phát triển đối tác Wehep 5 - 8 triệu 3 08-07-2019
[HN] - Nhân viên Sales dự án Vchat 5 - 8 triệu 2 08-07-2019