Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
Nhân viên Kinh doanh Nhanh.vn 4-8 triệu 3 23-06-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng Vatgia.com 1,5 - 3 Triệu đồng 5 28-06-2018
[HCM] - Sales Marketing 4 - 6 triêu/tháng 3 28-06-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh 5 - 8 triệu đồng 3 29-06-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 3 30-06-2018
[HN] Cộng tác viên Phát triển khách hàng 1,5 - 3 triệu 4 30-06-2018
[Hải Phòng] - Nhân viên Kinh doanh 4 - 6 Triệu đồng 2 30-06-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 30-06-2018
[HN] - Nhân viên tư vấn dịch vụ Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 2 30-06-2018
[HCM] - Chuyên viên Sales Marketing - dự án Vatgia.com 5 - 7 triệu đồng 5 30-06-2018
[HCM] - Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 5 30-06-2018
[HN] - Cộng tác viên Wepos 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 3 30-06-2018
[HN] - Cộng tác viên phát triển khách hàng WePos 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 3 30-06-2018
[HN] - Cộng tác viên Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-06-2018
[HCM] - Chuyên viên tư vấn Sàn Thương Mại điện tử 5 - 7 triệu đồng 6 30-06-2018
[HP] - CTV Telesales 2 - 3 triệu đồng 5 30-06-2018
[HN] - Phát triển thị trường Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-06-2018
[HN] - TTS Sales Marketing 1 - 2 triệu đồng 1 02-07-2018