Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên kinh doanh Giải pháp Thương mại điện tử 5 - 8 Triệu đồng 3 25-09-2017
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - Cộng tác viên kinh doanh Deal - Wesave 1 - 3 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - Sales Marketing 4 - 6 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - CTV Fashion Project 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-09-2017
[Hải Phòng] - Nhân viên Phát triển dự án Vatgia Thỏa thuận 5 26-09-2017
[Hải Phòng] - Nhân viên Phát triển dự án 4 - 6 Triệu đồng 2 26-09-2017
[HN] - CTV Telesales Dự án Tuyển dụng Ngoại bộ 1,5 - 3 Triệu đồng 3 28-09-2017
[HN] - TTS Phát triển Dự án Tuyển dụng Ngoại bộ 1 - 2,5 Triệu đồng 3 28-09-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển Dự án Tuyển dụng 6-10 Triệu đồng 3 28-09-2017
[HN] - Nhân viên phát triển Sàn Vatgia.com Trung bình 5-8 triệu/tháng 4 29-09-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 30-09-2017
[HCM] - Chuyên viên kinh doanh Sàn Thương mại điện tử 5 - 10 triệu đồng 4 30-09-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển Khách hàng Vatgia.com 5 - 8 triệu đồng 5 30-09-2017
[HN] - Chuyên viên kinh doanh Dự án Tuyển dụng 6-10 Triệu đồng 3 30-09-2017
[HCM] - Nhân viên E-commerce Sales 5-8 3 30-09-2017
[HN] - Nhân viên kinh doanh sàn Thương mại điện tử 6- 8 Triệu 5 30-09-2017
[HCM] - Chuyên viên Tư vấn Marketing Online 5-8 triệu đồng 4 30-09-2017
[HN] - Tư vấn viên Dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 5 30-09-2017
[Hải phòng] - Nhân viên Phát triển thị trường Thỏa thuận 5 30-09-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển dự án thời trang 5 - 8 triệu đồng 2 30-09-2017
[HCM] - CTV Telesales 1.5 - 3 Triệu đồng/tháng 2 30-09-2017
[Hải phòng] - Nhân viên Kinh doanh Thỏa thuận 5 30-09-2017
[HN] - Sales Marketing Executive 6-10 Triệu đồng 3 30-09-2017
Con người VNP