Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên Phát triển Dự án Elite HR 6-10 Triệu đồng 2 22-11-2017
[HN] - Thực tập sinh phát triển đối tác (Trợ lý Giám đốc KD) Thỏa thuận 1 22-11-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển khách hàng 5 - 8 Triệu đồng 5 25-11-2017
[HN] - Sales Marketing 4 - 6 Triệu đồng 5 25-11-2017
[HN] - Cộng tác viên Phát triển Wesave 1 - 3 Triệu đồng 4 25-11-2017
[HN] - Nhân viên phát triển dự án vatgia.com 5 - 8 Triệu đồng 3 25-11-2017
[HN] - Sales Marketing Dự án Elite HR 5 - 8 Triệu đồng 1 25-11-2017
[HN] - Cộng tác viên Phát triển Khách hàng 1 - 3 triệu đồng 5 27-11-2017
[HCM] - Sales Marketing dự án Nhanh.vn 5 - 15 Triệu đồng 3 28-11-2017
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 29-11-2017
[HN] - Nhân viên kinh doanh sàn Thương mại điện tử 6- 8 Triệu 5 29-11-2017
[HN] - CTV Fashion Project 1,5 - 3 Triệu đồng 5 29-11-2017
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 5 29-11-2017
[HN] - Tư vấn viên giải pháp thương mại điện tử 5 - 8 Triệu đồng 3 29-11-2017
[HN] - Sales Marketing Vatgia.com 5 - 8 Triệu đồng 3 29-11-2017
[HCM] - Nhân viên Tư vấn Giải pháp Thương mại điện tử 5 - 8 Triệu đồng 3 30-11-2017
[HCM] - Nhân viên tư vấn E-commerce Sales 5-8 3 30-11-2017
[HCM] - Nhân viên Phát triển Dự án Nhanh.vn 5 - 15 Triệu đồng 3 30-11-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 30-11-2017
[HN] - Nhân viên Tư vấn giải pháp TMĐT 4 - 7 Triệu đồng 2 30-11-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển Đối tác Doanh nghiệp 5 - 8 Triệu đồng 3 30-11-2017
[HCM] - Chuyên viên kinh doanh Sàn Thương mại điện tử 5 - 10 triệu đồng 4 02-12-2017
[HN] - Sales Marketing Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 05-12-2017
[HCM] - Chuyên viên Tư vấn Marketing Online 5-8 triệu đồng 4 20-12-2017
Con người VNP