Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5 - 8 triệu/tháng 3 15-12-2018
[HN] - Tư vấn viên Vchat 5 - 8 Triệu đồng 2 15-12-2018
[HN] - CTV kinh doanh 2 - 4 triệu đồng 3 15-12-2018
[HN] Nhân viên Kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu/tháng 5 15-12-2018
[HN] - TTS Tư vấn dịch vụ Wesave 1,5 - 4 triệu đồng 2 15-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 30-12-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 30-12-2018
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 3 30-12-2018
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 31-12-2018
[HCM] - Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 5 31-12-2018
[HCM] - Chuyên viên tư vấn Khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Vatgia.com 4 - 6 triệu đồng 6 31-12-2018
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 31-12-2018
[HCM] - Nhân viên Phát triển dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 3 31-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-12-2018
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác 12 - 15 Triệu đồng 2 31-12-2018
[HCM] Nhân viên Kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-12-2018
[HCM] - Thực tập sinh Kinh Doanh - dự án WeSave 2 - 3 triệu đồng 5 31-12-2018
[HN] - Sales Marketing WeSave 5 - 8 triệu 2 31-12-2018
[HN] Account Manager thoả thuận 1 31-12-2018
[HN] - TTS Telesales 2 - 4 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Telemarketing 5 - 10 triệu đồng 3 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Telemarketing 5 - 8 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Cộng tác viên Sales Wemarry 1 - 3 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh 5 - 8 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên Kinh doanh Bảo Kim 6 - 10 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - CTV Sales Marketing 1,5 - 4 triệu đồng 2 31-12-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5-8 triệu 4 05-01-2019
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu 4 08-01-2019