Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác Dự án Elite HR 5-7 triệu 2 22-02-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Dự án Elite HR 5-7 triệu 2 22-02-2018
[HN] - Sales Marketing Dự án Elite HR 5-7 triệu 2 23-02-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp 5 - 8 triệu đồng 2 24-02-2018
[HN] - Nhân viên phát triển khách hàng 5 - 7 Triệu đồng 3 24-02-2018
[Hải Phòng] - Nhân viên Phát triển Khách hàng Thỏa thuận 3 25-02-2018
[HN] - Sales Marketing Nhanh.vn 4 - 8 Triệu đồng 3 25-02-2018
[HN] - Cộng tác viên Dự án Westay 1 - 3 triệu đồng/ tháng 3 25-02-2018
[HN] - Thực tập sinh Sales Fulltime 3 - 5 triệu/tháng 2 25-02-2018
[HN] - Phát triển khách hàng Nhanh.vn 4 - 8 triệu/tháng 3 25-02-2018
[HN] - CTV Phát triển thị trường WeSave POS 1,5 - 5 Tr đồng 6 26-02-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 28-02-2018
[HN] Cộng tác viên Phát triển khách hàng 1,5 - 3 triệu 10 28-02-2018
[HN] - Nhân viên phát triển dự án Vatgia.com 5 - 8 Triệu đồng 3 28-02-2018
[HCM] - Nhân viên Sale Marketing Nhanh.vn 4-6 Triệu đồng 4 28-02-2018
[HCM] - TTS Phát triển dự án Wesave POS 1,5 - 5 Tr đồng 4 28-02-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Khách hàng 4 - 6 Triệu đồng 5 28-02-2018
[HN] - Nhân viên Tư vấn Dịch vụ 4- 6 triệu đồng 5 28-02-2018
[HN] - Nhân viên Quan hệ Đối tác 5-7 triệu đồng 5 01-03-2018
Con người VNP