Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên kinh doanh sàn Thương mại điện tử 6- 8 Triệu 5 30-07-2017
[HN] - Cộng tác viên Phát triển Dự án Deal - WeSave 1 - 3 Triệu đồng 3 31-07-2017
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HCM] - Nhân viên E-commerce Sales 5-8 3 31-07-2017
[HN] Nhân viên Kinh doanh giải pháp Thương mại điện tử 5 - 8 triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Sales Admin 5 - 7 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Cộng tác viên kinh doanh Deal - Wesave 1 - 3 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HN] - Sales Marketing 5 - 7 Triệu đồng 5 31-07-2017
[HCM] - Chuyên viên Tư vấn giải pháp E- Commerce Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 4 31-07-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 04-08-2017
[HCM] Trưởng phòng kinh doanh 1 07-08-2017
[HN] - Chuyên viên kinh doanh Giải pháp quản lý bán hàng 5- 8 Triệu đồng 5 12-08-2017
[HN] - Tư vấn viên Giải pháp Thương mại điện tử 5 - 8 Triệu đồng 5 12-08-2017
[HN] - CTV Phát triển Dự án Thời trang 1,5 - 3 Triệu đồng 5 12-08-2017
[HN] - Sales Executive 5 - 10 Triệu đồng 2 12-08-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển khách hàng - Dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 12-08-2017