Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 28-02-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 28-02-2019
[HN] Sales dự án WeMarry 6 - 8 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu 3 28-02-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wemarry 5 - 8 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - Nhân viên Telesales 5 - 8 triệu đồng 1 28-02-2019
[HN] - CTV Kinh doanh Wesave 1,5 - 4 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] Sales Marketing Wesave 5 - 8 Triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - CTV Kinh doanh Wemarry 2 - 3 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - Trưởng phòng Kinh doanh Thoả Thuận 1 28-02-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh sách 5 - 8 triệu đồng 1 28-02-2019
[HN] - CTV Phát triển dự án Wehelp 2-3 triệu đồng 2 28-02-2019
[HN] - CTV Sales Marketing 2 - 4 triệu đồng 2 05-03-2019
[HCM] - Thực tập sinh Sale Marketing 1,2 ->2 tr 2 10-03-2019
[HCM] - Thực tập sinh Telesales 1.5 - 3 Triệu đồng/tháng 2 10-03-2019
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 10-03-2019
[HCM] - Thực tập sinh Kinh Doanh - dự án WeSave 2 - 3 triệu đồng 5 10-03-2019
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 10-03-2019