Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 30-04-2019
[HN] CTV Sales Marketing 1-3 triệu đồng 5 30-04-2019
[HCM] - Thực tập sinh Kinh Doanh - dự án WeSave 2 - 3 triệu đồng 5 30-04-2019
[HN] - CTV Sales Marketing Wesave 1,5 - 4 triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - TTS Phát triển đối tác Wehelp 2-2.5 triệu đồng 2 30-04-2019
[HCM] - Nhân viên phát triển đối tác 9 - 12 triệu/ tháng 2 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh 6 - 9 triệu đồng 1 30-04-2019
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác 12 - 15 Triệu đồng 2 01-05-2019
[HN] Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu 3 05-05-2019