Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Sales Marketing WeSave 5 - 8 triệu 2 19-10-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 27-10-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 28-10-2018
[HN] - CTV Sales Marketing Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 2 30-10-2018
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 31-10-2018
[HCM] - Chuyên viên Sales Marketing - dự án Vatgia.com 5 - 7 triệu đồng 5 31-10-2018
[HCM] - Chuyên viên tư vấn Khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Vatgia.com 4 - 6 triệu đồng 6 31-10-2018
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 31-10-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu 2 31-10-2018
[HN] PM Affiliate thỏa thuận 1 31-10-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-10-2018
[HCM] Nhân viên Kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-10-2018