Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HCM] - Sales Marketing B2B 5 - 8 Triệu đồng 6 30-10-2019
[HN] - NHÂN VIÊN KINH DOANH CỔNG THANH TOÁN BẢO KIM 12 - 15 triệu 3 30-10-2019
[HN] - Chuyên viên quan hệ đối tác 12 - 20 Triệu 1 31-10-2019
[HN] - Nhân viên phát triển thị trường 7 - 10 triệu 2 05-11-2019
[HN] Nhân viên Phát triển đối tác - Wesave 6 - 10 Triệu 1 15-11-2019
[HN] Nhân viên Sales Marketing 7 - 15 triệu 1 15-11-2019
[HN] Nhân viên Sales WeSave 6 - 10 triệu 1 15-11-2019