Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên kinh doanh Giải pháp Thương mại điện tử 5 - 8 Triệu đồng 3 25-09-2017
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - Cộng tác viên Viết Nội Dung 1 - 2.5 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - Cộng tác viên kinh doanh Deal - Wesave 1 - 3 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - Sales Marketing 4 - 6 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ Thỏa thuận 2 25-09-2017
[HN] - CTV Fashion Project 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-09-2017
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Nội bộ 7 - 12 Triệu đồng 2 25-09-2017
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Nội bộ 5 - 7 Triệu đồng 1 25-09-2017
[HN] - TTS Kiểm soát nội bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 2 26-09-2017
[Hải Phòng] - Nhân viên Phát triển dự án Vatgia Thỏa thuận 5 26-09-2017
[Hải Phòng] - Nhân viên Phát triển dự án 4 - 6 Triệu đồng 2 26-09-2017
[HN] - SEO Manager Thỏa thuận 1 27-09-2017
[HN] - Chuyên viên Quản lý Ngành hàng Thỏa thuận 2 27-09-2017
[HN] - CTV Content SEO 1 - 2.5 triệu đồng 5 27-09-2017
[HN] - CTV Biên tập nội dung 1 - 2.5 Triệu đồng 15 27-09-2017
[HN] - TTS Tuyển dụng Ngoại bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 2 28-09-2017
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Ngoại bộ 4 - 7 triệu đồng 2 28-09-2017
[HN] - TTS Marketing Dự án Tuyển dụng ngoại bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 1 28-09-2017
[HN] - CTV Telesales Dự án Tuyển dụng Ngoại bộ 1,5 - 3 Triệu đồng 3 28-09-2017
[HN] - TTS Phát triển Dự án Tuyển dụng Ngoại bộ 1 - 2,5 Triệu đồng 3 28-09-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển Dự án Tuyển dụng 6-10 Triệu đồng 3 28-09-2017
[HN] - Nhân viên phát triển Sàn Vatgia.com Trung bình 5-8 triệu/tháng 4 29-09-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 30-09-2017
[HCM] - Nhân viên nhập liệu 3 - 5 triệu 4 30-09-2017
[HCM] -TTS PR nội bộ Thỏa thuận 1 30-09-2017
[HCM] - Chuyên viên kinh doanh Sàn Thương mại điện tử 5 - 10 triệu đồng 4 30-09-2017
[HCM] - Nhân viên Tuyển dụng 5 - 10 Triệu đồng 1 30-09-2017
[HCM] - Thực tập sinh đào tạo VNPU 1,2 Triệu đồng 1 30-09-2017
[HCM] Thực Tập Sinh IT 1,2/tháng 3 30-09-2017
[HCM] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 4- 8 triệu đồng 2 30-09-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển Khách hàng Vatgia.com 5 - 8 triệu đồng 5 30-09-2017
[HN] - Chuyên viên kinh doanh Dự án Tuyển dụng 6-10 Triệu đồng 3 30-09-2017
[HCM] Sales Marketing 5-10 Triệu đồng 5 30-09-2017
[HCM] - Nhân viên E-commerce Sales 5-8 3 30-09-2017
[HN] - TTS Marketing dự án đào tạo 1,5 - 3 Triệu đồng 2 30-09-2017
[HN] - Nhân viên kinh doanh sàn Thương mại điện tử 6- 8 Triệu 5 30-09-2017
[HCM] - Chuyên viên Tư vấn Marketing Online 5-8 triệu đồng 4 30-09-2017
[HN] - Thực tập sinh Đào tạo 1 - 1,5 Triệu đồng 2 30-09-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-09-2017
[HN] - Tư vấn viên Dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 5 30-09-2017
[Hải phòng] - Nhân viên Phát triển thị trường Thỏa thuận 5 30-09-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển dự án thời trang 5 - 8 triệu đồng 2 30-09-2017
[HN] - CTV phát triển dự án Westay.vn 1,5 - 3 Triệu đồng 2 30-09-2017
[HN] - CTV Telesales 1.5 - 3 Triệu đồng/tháng 5 30-09-2017
[HCM] - CTV Telesales 1.5 - 3 Triệu đồng/tháng 2 30-09-2017
[Hải phòng] - Nhân viên Kinh doanh Thỏa thuận 5 30-09-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển khách hàng Dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 30-09-2017
[HCM-VNP] TUYỂN THỰC TẬP SINH DỰ ÁN WESTAY.ORG 1,5 - 3 Triệu đồng 3 30-09-2017
[HN] - Sales Marketing Executive 6-10 Triệu đồng 3 30-09-2017
[HN] CTV TELESALES CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 1.5-3 Triệu đồng/ tháng 5 20-10-2017
[HN] CTV NỘI DUNG HOIDAP.VN 1.5- 2.5 Triệu đồng/ tháng 10 30-10-2017
Con người VNP