Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Cộng tác viên Phát triển Dự án Siêu thị 1 - 2 Triệu đồng 5 28-06-2017
[HN] - Thực tập sinh Phát triển dự án weSave 1,5 Triệu đồng 1 28-06-2017
[HN] - CTV Kinh doanh Nhanh.vn 1,5 - 2 Triệu đồng 5 28-06-2017
[HN] - TTS Chăm sóc khách hàng giải pháp Nhanh.vn 1 - 2 Triệu đồng 5 28-06-2017
[HN] - TTS Tư vấn giải pháp Nhanh.vn 1 - 2 Triệu đồng 5 28-06-2017
[HN] - Quản lý khách hàng trọng yếu (KAM) 7 - 10 triệu đồng 2 28-06-2017
[HN] - CTV Quản lý khách hàng trọng yếu (KAM) 4 - 7 triệu đồng 3 28-06-2017
[HN] - Nhân viên đào tạo nội bộ 5 - 7 Triệu đồng 1 28-06-2017
[HN] - Category Manager Thoả thuận 2 28-06-2017
[HCM] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1- 2 Triệu đồng 1 30-06-2017
[HN] - CTV Dự án thời trang 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-06-2017
[HCM] - Chuyên viên phát triển dự án Nhanh.vn 5- 8 Triệu đồng 8 30-06-2017
[HN] - Nhân viên Tư vấn Kinh doanh Online Vatgia.com 5 - 8 triệu đồng 5 30-06-2017
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 30-06-2017
[HN] - Nhân viên Marketing Dự án 5 - 7 Triệu đồng 1 30-06-2017
[HN] - Nhân viên IT Vatgia.com 7 Triệu đồng 3 30-06-2017
[HN] - Nhân viên phát triển sàn Thương mại điện tử 6- 8 Triệu 5 30-06-2017
[HN] - Lập trình viên PHP dự án weSave 8 - 10 Triệu đồng 1 30-06-2017
[HN] - Trưởng nhóm nội dung Thoả thuận 1 30-06-2017
[HN] Nhân viên Kinh doanh dịch vụ Marketing 5 - 8 triệu đồng 5 01-07-2017
[HCM] - NHÂN VIÊN IT Thoả thuận 1 02-07-2017
[HCM] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng 4-10 Triệu đồng 2 02-07-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển Sàn Thương Mại Điện Tử 5 - 8 Triệu đồng 5 02-07-2017
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 5 03-07-2017
[HN] - TTS Đánh giá nhân sự 1 - 2 Triệu đồng 2 03-07-2017
[HCM] CHUYÊN VIÊN DIGITAL MARKETING Thỏa thuận theo năng lực 1 03-07-2017
[HCM] Sales Marketing 5-10 Triệu đồng 5 03-07-2017
[HCM] - CTV Telesales 1,3 - 2,5 Triệu đồng 2 03-07-2017
[HN] - Thực tập sinh Đào tạo 1 - 1,5 triệu đồng 2 03-07-2017
[HN] - TTS Truyền thông Đào tạo 1 - 1,5 triệu đồng 1 03-07-2017
[HCM] Trưởng phòng kinh doanh 1 04-07-2017
[HCM] - Nhân viên dịch vụ khách hàng Nhanh.vn 4- 8 triệu đồng 2 04-07-2017
[HCM] Thực tập sinh Chăm sóc khách hàng 2 05-07-2017
[HN] - Chuyên viên kinh doanh Nhanh.vn 5- 8 Triệu đồng 5 08-07-2017
[HN] - Thực tập sinh PR Nội bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 2 09-07-2017
[HN] - Cộng tác viên Phát triển Dự án Deal - WeSave 1 - 3 Triệu đồng 5 10-07-2017
[HN] - Cộng tác viên Phát triển Dự án 1 - 3 Triệu đồng 5 10-07-2017
[HN] - TTS Phát triển sản phẩm vChat 1 - 1,5 Triệu đồng 2 15-07-2017
[HN] - TTS Kiểm soát nội bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 2 15-07-2017
[HN] - Tư vấn viên giải pháp Thương mại điện tử Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 5 16-07-2017
[HN] - CTV Biên tập nội dung 1 - 2 Triệu đồng 5 16-07-2017
[HN] - CTV Content SEO 1,5 - 3 triệu đồng 5 16-07-2017
Con người VNP