Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh Talent Acquisition 3 - 5 Triệu Đồng 3 22-01-2019
[HN] - TTS Talent Acquisition 3 - 5 Triệu đồng 3 22-01-2019
[HN] Chuyên viên Marketing WeSave 7-12 triệu đồng 1 29-01-2019
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 31-01-2019
[HN] - Nhân viên Content Marketing Thỏa thuận 1 31-01-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-01-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-01-2019
[HN] - Cộng tác viên kinh doanh 1 - 3 triệu đồng 3 31-01-2019
[HN] Sales dự án WeMarry 6 - 8 triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác 12 - 15 Triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - PHP Developer Digital Content 8-15 triệu 1 31-01-2019
[HN] - Sales Marketing WeSave 5 - 8 triệu 2 31-01-2019
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 31-01-2019
[HN] TTS Kinh doanh Wesave 1,5 - 3 triệu đồng 5 31-01-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5 - 8 triệu/tháng 3 31-01-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] Nhân viên Kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu/tháng 5 31-01-2019
[HN] - Nhân viên quay phim 7,5 - 9 Triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] Lập trình viên PHP dự án Bất động sản 6 - 12 Triệu Đồng 2 31-01-2019
[HN] Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 31-01-2019
[HN] Lập trình viên Backend dự án HRM 18- 23 Triệu Đồng 1 31-01-2019
[HN] - TTS Content Marketing 1 - 2,5 triệu đồng 4 31-01-2019
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - Cộng tác viên Nội dung 1,5 - 2 triệu đồng 5 31-01-2019
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1,5 - 4 triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - TTS trợ lý GĐ nhân sự 2 - 3 triệu 1 31-01-2019
[HN] Cameraman dự án WeSave 7,5 - 9 triệu/ tháng 2 31-01-2019
[HN] - Tư vấn phần mềm 5 - 8 triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - Nhân viên vận hành hệ thống Amall 5 - 10 Triệu đồng 1 31-01-2019
[HN] - Thực tập sinh Tuyển Dụng 1 - 3 triệu đồng 2 31-01-2019
[HN] - Nhân viên Nhập liệu 4 - 6 Triệu đồng 1 31-01-2019
[HN] - CTV Content Marketing 2,5 - 5 triệu đồng 1 31-01-2019
[HCM] Nhân viên Marketing 8-10 triệu đồng 1 31-01-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5-8 triệu 2 05-02-2019
[HN] Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 4-8 triệu 4 05-02-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wemarry 5 - 8 triệu đồng 2 05-02-2019
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 10-02-2019
[HN] - Nhân viên Telesales 5 - 8 triệu đồng 1 28-02-2019