Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Thực tập sinh IT Dự án Digital Content 1 - 3 Triệu đồng 2 20-10-2018
[HN] - Thực tập sinh IT Dự án 123Job 1 - 3 Triệu đồng 2 20-10-2018
[HN] - Trợ lý Kinh doanh Nhanh.vn 5 - 7 triệu/tháng 1 20-10-2018
[HN] - Thực tập sinh IT dự án 5web 4 - 5 triệu 1 20-10-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 27-10-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 28-10-2018
[HN] Chương trình tìm kiếm Nhân sự nguồn 2018 Thoả thuận 4 28-10-2018
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng 7 - 10 triệu 1 29-10-2018
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 30-10-2018
[HN] - TTS Tuyển dụng nhân sự 1 - 1,5 Triệu đồng 2 30-10-2018
[HN] Marketing Manager Welove 13-18 triệu 1 30-10-2018
[HN] - TTS Tư vấn dịch vụ 1,5 - 3 Triệu đồng 3 30-10-2018
[HN] - CTV Kinh doanh Wesave 1-4 triệu đồng 2 30-10-2018
[HN] - CTV Sales Marketing Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 2 30-10-2018
[HN] Lập trình viên Python 8-10 triệu 1 30-10-2018
[HCM] - Thực tập sinh Phát triển khách hàng - dự án WeSave 1,5 - 3 triệu đồng 5 30-10-2018
[HN] - Lập trình viên ReactJS 15-20 triệu 1 30-10-2018
[HCM] - Nhân viên Chăm sóc Gian hàng Online 4 - 10 Triệu đồng 1 31-10-2018
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 31-10-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 2 - 4 triệu đồng/ tháng 1 31-10-2018
[HN] - Thực tập sinh PR Nội bộ Thỏa thuận 1 31-10-2018
[HCM] Community Manager WeSave 12 - 15 triệu đồng 1 31-10-2018
[HCM] - Chuyên viên Sales Marketing - dự án Vatgia.com 5 - 7 triệu đồng 5 31-10-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ 1 - 3 triệu đồng / tháng 1 31-10-2018
[HCM] - Chuyên viên tư vấn Khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Vatgia.com 4 - 6 triệu đồng 6 31-10-2018
[HN] - TTS Kiểm soát nội bộ 1 - 1,5 triệu đồng 2 31-10-2018
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 31-10-2018
[HCM] - Nhân viên Phát triển dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 2 31-10-2018
[HN] - Content Leader 8 - 10 Triệu đồng 1 31-10-2018
[HN] PM Affiliate thỏa thuận 1 31-10-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-10-2018
[HN] - Nhân viên Nhập liệu 4 - 6 Triệu đồng 1 31-10-2018
[HN] Chương trình tìm kiếm Nhân sự nguồn dự án Thoả thuận 4 31-10-2018
[HN] - Chuyên viên điều phối vận chuyển 15 - 20 Triệu đồng 1 31-10-2018
[HN] - Digital Content tuyển PHP Developer 10-15 triệu 1 31-10-2018
[HCM] Nhân viên Kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-10-2018
[HN] - Sales Marketing WeSave 5 - 8 triệu 2 31-10-2018
[HN] - Lập trình viên PHP 6-12 triệu 3 31-10-2018
[HN] - Thực tập sinh trợ lý giám đốc Thỏa Thuận 1 31-10-2018
[HN] - Trưởng phòng PR Nội Bộ Thoả thuận 1 31-10-2018
[HCM] - Nhân viên Phát triển khách hàng - dự án WeSave 4 - 6 triệu 5 05-11-2018