Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Trưởng phòng cộng đồng thỏa thuận 1 22-01-2018
[Hải Phòng] - Nhân viên Phát triển Khách hàng Thỏa thuận 3 23-01-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Đối tác 6-10 Triệu đồng 3 25-01-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-01-2018
[HN] - Sales Marketing Dự án Elite HR 5 - 8 Triệu đồng 3 25-01-2018
[HN] - Thực tập sinh Phát triển nhân sự Thỏa thuận 1 25-01-2018
[HN] - Nhân viên Tư vấn Dịch vụ Tuyển dụng Elite HR 5 - 8 Triệu đồng 3 25-01-2018
[HN] - Lập trình viên PHP 5 - 7 triệu 3 25-01-2018
[HN] CTV Phát triển khách hàng 1.5 - 3 triệu đồng 5 25-01-2018
[HN] CTV Sales WeSave 1 - 3 Triệu đồng 2 26-01-2018
[HN] - TTS Quản lý dự án Vstudy 1 - 1,5 Triệu đồng 5 26-01-2018
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 29-01-2018
[HCM] Thực Tập Sinh IT 1,2/tháng 3 30-01-2018
[HCM] Nhân viên Tuyển dụng 4-7 triệu 1 30-01-2018
[HN] - Cộng tác viên Viết Nội dung 1 - 2.5 Triệu đồng 5 30-01-2018
[HN] - Thực tập sinh trợ lí 1 - 2 Triệu đồng 2 30-01-2018
[HN] - Thực tập sinh PR Nội bộ Thỏa thuận 1 30-01-2018
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 5 30-01-2018
[HN] - Sales Marketing Vatgia.com 5 - 8 Triệu đồng 3 30-01-2018
[HN] - Sales Marketing 4 - 6 Triệu đồng 5 30-01-2018
[HCM] - TTS Phát triển dự án Wesave POS 1,5 - 5 Tr đồng 4 30-01-2018
[HCM] - Nhân viên sales Marketing 5 triệu đồng 5 31-01-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Khách hàng Doanh nghiệp 5 - 8 triệu đồng 2 31-01-2018
[HN] - R&D Project 10 - 15 triệu đồng 3 31-01-2018
[HN] - TTS Content Marketing 1 - 2.5 Triệu đồng 5 31-01-2018
[HN] Trưởng dự án Westay 10 - 15 triệu + doanh thu dự án 1 31-01-2018
[HN] - IT phát triển product 10 - 17 triệu 1 31-01-2018
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 31-01-2018
[HN] Cộng tác viên Chăm sóc khách hàng 1 - 3 triệu 10 31-01-2018
[HN] - Sales Marketing Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 31-01-2018
[HN] - TTS Trợ lý Trưởng dự án Azmall 1,5 -3 Triệu đồng 2 31-01-2018
[HN] - IT PHP Vật giá 8 triệu đồng 5 31-01-2018
[HN] - IT PHP dự án 6 - 10 triệu 3 31-01-2018
[HN]- Community Development Manager Không giới hạn 1 31-01-2018
[HN] - Cộng tác viên Dự án Westay 1 - 4 triệu đồng/ tháng 3 31-01-2018
[HN] - Thực tập sinh Sales Fulltime 3 - 5 triệu/tháng 2 31-01-2018
[HN] - Cộng tác viên Viết Nội dung 1 - 2.5 Triệu đồng 5 31-01-2018
[HN] - Nhân viên tư vấn dự án Vchat 5 - 8 triệu đồng 1 31-01-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Khách hàng 4 - 6 Triệu đồng 5 31-01-2018
[HN] - Phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 10 triệu/tháng 3 31-01-2018
[HN] - Nhân viên Tư vấn Dịch vụ 4- 6 triệu đồng 5 31-01-2018
Con người VNP