Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Cộng tác viên phát triển nội dung (Hoidap.vn) 1 - 1,5 Triệu đồng 2 20-01-2017
[HN] - Cộng tác viên phát triển dự án CPA 1 - 1,5 Triệu đồng 3 20-01-2017
[HN] - Trưởng dự án CPA (Young Talent) 3 - 10 Triệu đồng 1 20-01-2017
[HN] - Nhân viên Telesales Nhanh.vn 4 - 5,5 Triệu đồng 2 20-01-2017
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Thỏa thuận 2 20-01-2017
[HCM] - Trợ lý kiểm soát nội bộ Thỏa thuận 1 21-01-2017
[HN] - Thực tập sinh IT 123doc 1-1,5 triệu đồng 4 22-01-2017
[HN]- Nhân viên kinh doanh Marketing (Vatgia.com) 5 - 8 Triệu đồng 5 31-01-2017
[HN] - Nhân viên Kinh doanh giải pháp TMĐT Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 5 31-01-2017
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 5 - 10 Triệu đồng 5 31-01-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales Phòng Chăm sóc Khách hàng 1 - 1,5 triệu đồng 10 31-01-2017
[HN] - Nhân viên kinh doanh giải pháp Marketing 5 - 8 Triệu đồng 5 31-01-2017
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Thỏa thuận 5 31-01-2017
Con người VNP