Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên kinh doanh Giải pháp Thương mại điện tử 5 - 8 Triệu đồng 3 20-08-2017
[HN] - Lập trình viên React Native 10 - 15 triệu đồng 1 20-08-2017
[HN] - Trưởng nhóm tài chính thỏa thuận 1 20-08-2017
[HN] - Nhân viên nhập liệu 3.5 - 4 Triệu đồng 2 20-08-2017
[HN] - Nhân viên kinh doanh Giải pháp Quản lý bán hàng Nhanh.vn 5- 8 Triệu đồng 5 22-08-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển khách hàng - Dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 22-08-2017
[HN] - Nhân viên dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 22-08-2017
[HN] - Nhân viên Phát triển Dự án 4 - 20 Triệu đồng 3 23-08-2017
[HN] - Nhân viên Kinh doanh Dự án Nhanh.vn 5 - 10 Triệu đồng 5 23-08-2017
[HN] - TTS Phát triển khách hàng 1 - 2 Triệu đồng 1 23-08-2017
[HN] - CTV Content SEO 1,5 - 3 triệu đồng 5 24-08-2017
[HN] - CTV Biên tập nội dung 1 - 2 Triệu đồng 15 24-08-2017
[HN] - Nhân viên chăm sóc khách hàng online 3 - 5 Triệu đồng 2 25-08-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 25-08-2017
[HCM] - Nhân viên Tuyển dụng 5 - 10 Triệu đồng 1 25-08-2017
[HCM] - Chuyên viên phát triển dự án Nhanh.vn 5- 8 Triệu đồng 8 25-08-2017
[HN] - Thực tập sinh Đánh giá nhân sự 1 - 2 Triệu đồng 2 25-08-2017
[HN] - CTV Telesales phòng Chăm sóc Khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-08-2017
[HCM] Sales Marketing 5-10 Triệu đồng 5 25-08-2017
[HCM] - Nhân viên E-commerce Sales 5-8 3 25-08-2017
[HN] - Lập trình viên Mobile (React Native) 10 - 13 Triệu đồng 1 25-08-2017
[HCM] - Chuyên viên Tư vấn giải pháp E- Commerce Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 4 25-08-2017
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ Thỏa thuận 2 25-08-2017
[HN] - Cộng tác viên Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-08-2017
[HN] - Chuyên viên Phát triển Thương hiệu Thỏa thuận 2 25-08-2017
[HN] - PM Sàn TMĐT Premium Market Place thỏa thuận 1 25-08-2017
[HN] - PM Sàn TMĐT dự án bán lẻ thỏa thuận 1 25-08-2017
[HCM] - TTS Content Facebook 1,2 - 1,5 triệu đồng 2 25-08-2017
[HCM] - Nhân viên phát triển dự án thời trang 5 - 8 triệu đồng 3 25-08-2017
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Nội bộ 7 - 12 Triệu đồng 2 25-08-2017
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng online Baokim.vn 4 - 5 triệu 3 25-08-2017
[HN] - Nhân viên kinh doanh - Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 25-08-2017
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Nội bộ 4 - 7 Triệu đồng 1 25-08-2017
[HN] - TTS Phát triển Thương hiệu 1 - 1,5 triệu đồng 4 30-08-2017
[HN] - TTS PM 1 -1,5 triệu đồng 2 30-08-2017
[HN] - TTS Quản lý Ngành hàng Vatgia.com 1 -1,5 triệu đồng 2 30-08-2017
[HN] - TTS Tuyển dụng Ngoại bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 2 31-08-2017
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 5 31-08-2017
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Ngoại bộ 4 - 7 triệu đồng 2 31-08-2017
[HN] - TTS Marketing Dự án Tuyển dụng ngoại bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 1 31-08-2017
[HN] Nhân viên Kinh doanh sàn Vatgia.com 5 - 8 triệu đồng 5 31-08-2017
[HN] - CTV Telesales Vatgia.com 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-08-2017
[HN] - Thực tập sinh Dự án Đào tạo 1 - 1,5 Triệu đồng 2 10-09-2017
Con người VNP