Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 18-03-2018
[HN] - Trưởng nhóm tài chính thỏa thuận 1 20-03-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Dự án Elite HR 5-7 triệu 2 20-03-2018
[HN] - IT PHP 8 - 10 triệu đồng 1 20-03-2018
[HN] Thực tập sinh IT PHP Dự án 2 triệu 2 20-03-2018
[HN] - Cộng tác viên Tư vấn Dịch vụ WeSave 1 - 2 triệu đồng 3 20-03-2018
[ĐN] - Sales Marketing 4 - 7 triệu 2 22-03-2018
[HN] IT Product 8-12 triệu 1 24-03-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-03-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 3 25-03-2018
[HN] - CTV Phát triển Khách hàng sàn vatgia.com 1,5-3 Triệu 3 25-03-2018
[HN] - CTV Telesales Vatgia.com 1.5 - 3 triệu đồng 5 25-03-2018
[HN] - TTS Telesales Dịch vụ Thương mại Điện tử 1,5 - 3 Triệu đồng 5 25-03-2018
[HN] - Nhân viên chăm sóc khách hàng 3 - 5 Triệu đồng 1 29-03-2018
[HN] - Nhân viên Tư vấn Dịch vụ 5 - 8 Triệu đồng 3 29-03-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển khách hàng 5 - 8 Triệu đồng 4 30-03-2018
[HN] - Sales Marketing Dự án Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 30-03-2018
[HN] - TTS tuyển dụng mảng partnership 1 - 3 Triệu đồng 1 30-03-2018
[HN] - Cộng tác viên Viết Nội Dung 1 - 2.5 Triệu đồng 5 30-03-2018
[HN] - Trưởng nhóm phát triển thị trường 10 - 15 triệu đồng 2 30-03-2018
[HN] - Cộng tác viên Marketing weSave 1 - 2 Triệu đồng 1 30-03-2018
[HN] - TTS Tuyển dụng (Mass Team) 1 - 1,5 Triệu đồng 1 31-03-2018
[HN] - Lập trình viên Mobile (React Native) 6-10 Triệu đồng 1 31-03-2018
[HN] - Nhân viên Tuyển dụng Nội bộ 5 - 7 Triệu đồng 1 31-03-2018
[HCM] - Nhân viên phát triển khách hàng Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 5 31-03-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng Nội bộ 1 - 3 triệu đồng / tháng 2 31-03-2018
[HCM] - Nhân viên Sales Marketing Vatgia.com 5 - 7 Triệu đồng 5 31-03-2018
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Nội bộ 7-10 triệu 1 31-03-2018
[HN] - Thực tập sinh PR Nội bộ Thỏa thuận 1 31-03-2018
[HN] Cộng tác viên Phát triển khách hàng 1,5 - 3 triệu 5 31-03-2018
[HN] - Thực tập sinh IT 1-3 triệu đồng 1 31-03-2018
[HN] - Đánh giá Nhân sự Thỏa thuận 1 31-03-2018
[HN] - IT PHP Vật giá 6-9 triệu đồng 3 31-03-2018
[Hải Phòng] - Nhân viên Sales Marketing 4 - 6 Triệu đồng 2 31-03-2018
[HCM] - Nhân viên Sale Marketing Nhanh.vn 5-8 Triệu đồng 4 31-03-2018
[HN] - CTV nhập liệu sản phẩm 1 - 1,5 Triệu đồng 2 31-03-2018
[HN] - CTV Phát triển Dự án Elite HR 1,5 - 3 Triệu đồng 3 31-03-2018
[HN] - Trưởng phòng cộng đồng thỏa thuận 1 31-03-2018
[HN] Nhân viên phát triển khách hàng Vatgia.com 4 - 6 triệu 5 31-03-2018
[HN] - Nhân viên Phát Triển Khách Hàng Dự Án wePos 5 - 7 triệu 2 31-03-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh 4 - 6 Triệu đồng 5 31-03-2018
[HN] - Nhân viên tư vấn dịch vụ 4 - 6 Triệu đồng 5 31-03-2018
[HN] - Thực tập sinh Tester 2 triệu 2 31-03-2018
[HCM] Nhân viên Tuyển dụng 5-10 triệu 1 14-04-2018