Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] Head Of Sale Baokim.vn (CCO) Thỏa thuận 1 30-10-2020
[HN] Bảo Kim - Key Account Manager 15 triệu - 25 triệu 1 31-10-2020
[HN] VNP Group - Business Analyst/Chuyên viên phân tích nghiệp vụ 20 triệu - 30 triệu 2 31-10-2020
[HN] Bảo Kim - Lập trình viên PHP 7 triệu - 15 triệu 1 31-10-2020
[HN] VNP GROUP - Lập trình viên Frontend ERP365 14 triệu - 20 triệu 1 31-10-2020
[HN] Bảo Kim - IT Vận hành 6 triệu - 10 triệu 1 31-10-2020