Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] Chuyên viên cao cấp phát triển đối tác 15 - 25 triệu 2 30-09-2020
[HN] - Key Account Manager - Tư vấn chuyển đổi số 15 triệu - 25 triệu 1 30-09-2020
[HCM] - Nhân viên SEO 8 triệu - 15 triệu 1 30-09-2020
[HN] Chuyên viên đối soát 10 triệu - 12 triệu 1 30-09-2020
[HN] - Sale Manager - 123Job 15 triệu - 25 triệu 1 30-09-2020
[HCM] Thực tập sinh SEO Marketing 3 - 5 triệu 2 30-09-2020
[HN] Chuyên viên pháp chế 20 - 25 triệu 1 30-09-2020
[HN] VNP Group - Business Analyst/Chuyên viên phân tích nghiệp vụ 20 triệu - 30 triệu 2 31-10-2020
[HN] Lập trình viên Frontend ERP365 14 triệu - 20 triệu 1 31-10-2020