Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - PHP Developer Digital Content 10-15 triệu 1 30-03-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend 12 - 17 triệu đồng 1 30-03-2019
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng/ tháng 2 31-03-2019
[HN] - Nhân viên tuyển dụng nội bộ 4 - 7 triệu 1 31-03-2019
[HN] - Nhân viên tư vấn dịch vụ 5 - 8 triệu đồng 1 31-03-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 31-03-2019
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 31-03-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 31-03-2019
[HN] Sales dự án WeMarry 6 - 8 triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - CTV SEO 2-3 triệu đồng 2 31-03-2019
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 31-03-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 15 triệu 1 31-03-2019
[HN] - Nhân viên Telesales 5 - 8 triệu đồng 1 31-03-2019
[HN] - Lập trình viên PHP 9 - 15 Triệu Đồng 2 31-03-2019
[HCM] - Nhân viên thị trường Nhanh.vn 5-8 triệu 5 31-03-2019
[HN] - CTV Biên tập nội dung 1,5 - 2 triệu đồng 5 31-03-2019
[HCM] - TTS Marketing 1.000.000đ 2 31-03-2019
[HN] - CTV Kinh doanh Wesave 1,5 - 4 triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - CTV Kinh doanh Wemarry 2 - 3 triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác Wehelp 5 - 8 Triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng (Talent Acquisition) 9 - 15 triệu 1 31-03-2019
[HN] - Nhân viên Content Marketing Wemarry 5 - 8 Triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - NHÂN VIÊN SALES MARKETING Wesave 5 - 8 Triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] Nhân viên Marketing 7 - 9 triệu đồng/ tháng 2 31-03-2019
[HN] - CTV Sales Marketing 1 - 3 triệu đồng 1 31-03-2019
[HN] - Chương trình tìm kiếm Nhân sự nguồn 2019 Thỏa thuận 3 31-03-2019
[HN] - Chuyên viên Phát triển sản phẩm (BA) Wehelp 8 - 12 Triệu Đồng 2 31-03-2019
[HN]- CTV Sales Marketing 1,5 - 3 triệu đồng 1 31-03-2019
[HN] CTV Sales Marketing dự án Wesave 2-4 triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - Nhân viên Content Marketing WeHelp 2 - 3 triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - Nhân viên Telesales 5 - 8 Triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - TTS Tuyển dụng Nội bộ 1,5 - 3 triệu đồng 2 31-03-2019
[HN] - Nhân viên Kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 31-03-2019
[HCM] - Nhân viên kinh doanh 9-11 triệu/ tháng 2 31-03-2019
[HN] - Nhân viên Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 1 31-03-2019
[HN] - TTS quản lý thư viện sách 1 - 1,5 triệu đồng 1 05-04-2019
[HN] - CTV Sales Marketing Wesave 2 - 4 triệu đồng 4 05-04-2019
[HN] Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu 3 05-04-2019
[HN] - TTS Content Marketing 123job 2 - 3 triệu đồng 2 10-04-2019
[HCM] - Thực tập sinh Sale Marketing 1,2 ->2 tr 2 15-04-2019
[HCM] - Thực tập sinh Trợ Lý kinh doanh 1 - 2 Triệu đồng 2 15-04-2019
[HCM] - Thực tập sinh Kinh Doanh - dự án WeSave 2 - 3 triệu đồng 5 30-04-2019
[HN] - TTS tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 30-04-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 30-04-2019