Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HCM] - Sales Marketing B2B 5 - 8 Triệu đồng 6 30-10-2019
[HN] Lập trình viên PHP dự án 123dok thỏa thuận 1 30-10-2019
[HN] - NHÂN VIÊN KINH DOANH CỔNG THANH TOÁN BẢO KIM 12 - 15 triệu 3 30-10-2019
[HN] - Nhân viên Thiết kế 8 - 11 triệu 1 30-10-2019
[HN] - Trưởng nhóm Tuyển dụng 10 - 15 Triệu đồng 1 31-10-2019
[HN] PHP Fresher/ Intern Fulltime 6 - 12 Triệu Đồng 4 31-10-2019
[HN] - AI Engineer (Machine Learning, NLP) 15 Triệu Đồng 1 31-10-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 20 Triệu Đồng 2 31-10-2019
[HN] - Trưởng dự án Welove 10,000,000-30,000,000 đồng 1 31-10-2019
[HN] Thực tập sinh Tuyển dụng 1-2 triệu 1 31-10-2019
[HN] - Chuyên viên quan hệ đối tác 12 - 20 Triệu 1 31-10-2019
[HN] - Nghiên cứu thị trường và Quan hệ đối tác 800$ - 1000$ 1 31-10-2019
TTS PHP Parttime/ Fulltime 3- 5 trệu đồng 1 31-10-2019
[HN] - TTS PHP Parttime/ Fulltime 3- 5 trệu đồng 1 31-10-2019
[HN] - Business Analyst 123Job Thỏa thuận 1 31-10-2019
[HN] - Lập trình viên PHP 8 - 12 triệu đồng 1 31-10-2019
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 2 triệu 1 31-10-2019
[HN] - Quan hệ đối tác - Phát triển thị trường 800$ - 1000$ 1 31-10-2019
[HN] - Nhân viên Nghiên cứu thị trường và Quan hệ đối tác 800$-1000$ 2 31-10-2019
[HN] - PHP, VueJS Dự án Sosanhnha 7 - 12 Triệu Đồng 2 31-10-2019
[HN] - PHP Developer Thỏa Thuận 2 31-10-2019
[HN] - PHP VueJS Dự án vChat 6 - 12 Triệu Đồng 2 31-10-2019
[HN] Trưởng dự án Đổi mới website VNP 8.000.000-10.000.000 1 31-10-2019
Lập trình viên PHP/ Vuejs 6 - 12 Triệu Đồng 1 31-10-2019
[HN] - Lập trình viên PHP/ Vuejs 6 - 12 Triệu Đồng 1 31-10-2019
[HN] Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 20 triệu đồng 1 02-11-2019
[HN] Business Analyst Vật Giá 8 - 15 triệu đồng 1 04-11-2019
[HN] Business Analyst 15 - 20 triệu đồng 1 05-11-2019
[HN] - Nhân viên phát triển thị trường 7 - 10 triệu 2 05-11-2019
[HCM] - Thực tập sinh Trợ Lý kinh doanh 1 - 2 Triệu đồng 2 15-11-2019
[HN] Nhân viên Phát triển đối tác - Wesave 6 - 10 Triệu 1 15-11-2019
[HN] Nhân viên Sales Marketing 7 - 15 triệu 1 15-11-2019
[HN] Nhân viên Sales WeSave 6 - 10 triệu 1 15-11-2019
[HN] - Kỹ sư R&D (Machine Learning, Computer Vision) 10 - 15 Triệu Đồng 1 30-11-2019