Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - Nhân viên Telesales Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 25-05-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1-3 triệu đồng/ tháng 2 26-05-2018
[HN] - Nhân viên tuyển dụng nội bộ 4 - 7 triệu 1 27-05-2018
[HN] - CTV Dự án phần mềm quản lý nhà hàng WePos 1 - 3 Triệu đồng 1 28-05-2018
[HN] Chuyên viên Tư vấn dịch vụ quản lý bán hàng 5 - 8 Triệu đồng 3 28-05-2018
[HN] - Cộng tác viên Telesales Vatgia.com 1,5 - 3 triệu đồng 5 29-05-2018
[HN] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Dịch vụ vận chuyển Nhanh.vn 4 - 5 Triệu đồng 2 30-05-2018
[HN] - TTS Kinh doanh Trung bình 4-6 triệu/tháng 3 30-05-2018
[HN]- Nhân viên Phát triển sản phẩm Thỏa thuận 1 30-05-2018
[HCM] - Nhân viên tuyển dụng 5-7 triệu đồng 1 30-05-2018
[HN] Lập trình viên Mobile (React Native) 14 - 17 triệu đồng 2 30-05-2018
[HN] - Chăm sóc khách hàng Bảo Kim 4 - 5 Triệu đồng 1 30-05-2018
[HN] - Thực tập sinh IT dự án Wemarry 1 - 2 triệu 1 30-05-2018
[HN] Nhân viên Telesales 5 - 8 Triệu đồng 2 30-05-2018
[HCM] - Nhân viên Chăm sóc khách hàng Online 4 - 10 Triệu đồng 4 31-05-2018
[HCM] - Thực tập sinh Sale Marketing 1,2 ->2 tr 2 31-05-2018
[HN] - TTS Kiểm soát nội bộ 1 - 1,5 Triệu đồng 1 31-05-2018
[HN] - TTS Dự án Thương mại điện tử Amall 1 - 1,5 Triệu đồng 1 31-05-2018
[HCM] - TTS phát triển dự án thời trang 1 - 1,2 triệu đồng 2 31-05-2018
[HN] - PHP Intern dự án Muabanhay 2 - 3 triệu đồng 2 31-05-2018
[HN] Cộng tác viên Phát triển khách hàng 1,5 - 3 triệu 4 31-05-2018
[HN] - Nhân viên chăm sóc khách hàng online 3 - 5 Triệu đồng 1 31-05-2018
[HN] - Thực tập sinh tuyển dụng mảng Partnership 1 - 3 Triệu đồng 1 31-05-2018
[HCM] - TTS Phát triển dự án Wesave POS 1,5 - 2 Triệu đồng 5 31-05-2018
[HN] - Tư vấn viên giải pháp Marketing 5 - 10 triệu đồng 1 31-05-2018
[HN] - CTV Phát triển Khách hàng sàn vatgia.com 1,5-3 Triệu 3 31-05-2018
[HN] - TTS Quan hệ khách hàng 1.5 - 3 triệu đồng 5 31-05-2018
[HN] - TTS Telesales Dịch vụ Thương mại Điện tử 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-05-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 3 31-05-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1-3 Triệu đồng 3 31-05-2018
[HN] - TTS Trợ lý Giám đốc Vận hành 1 - 1,5 Triệu đồng 1 31-05-2018
[HN] - Blockchain Developer thỏa thuận 1 31-05-2018
[HN] - Thực tập sinh Marketing 1.000.000 - 1.500.000 1 31-05-2018
[HN] - Chăm sóc khách hàng online Nhanh.vn 4 - 6 Triệu đồng 4 31-05-2018
[HN] - Nhân viên Tư vấn khách hàng tại văn phòng 5 - 8 triệu đồng 2 31-05-2018
[HN] - Nhân viên tư vấn dịch vụ Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 2 31-05-2018
[HCM] - Chuyên viên Sales Marketing - dự án Vatgia.com 5 - 7 triệu đồng 5 31-05-2018
[HCM] - Chuyên viên phát triển khách hàng Doanh Nghiệp - dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 5 31-05-2018
[HN] - Chuyên viên đào tạo Thỏa thuận 1 31-05-2018
[HN] - Cộng tác viên Tư vấn khách hàng 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-05-2018
[HN] - Cộng tác viên Viết Nội Dung 1 - 2.5 Triệu đồng 5 31-05-2018
[HN] Thực tập sinh Telesales 1,5 - 3 Triệu đồng 5 31-05-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh sàn vatgia.com 4 - 6 triệu 3 31-05-2018
[HN] - Nhân viên phát triển khách hàng 4 - 6 triệu 3 31-05-2018
[HN] Nhân viên Phát triển Khách hàng Nhanh.vn 5-8 triệu/tháng 3 05-06-2018
[HN] - Nhân viên Phát triển Kinh doanh Nhanh.vn 5-8 triệu đồng 3 10-06-2018
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 11-06-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 3 15-06-2018
[HN] - Fund Raising Assistant Thỏa thuận 1 15-06-2018