Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] - TTS CONTENT MARKETING 1,5 - 2 triệu đồng 2 28-05-2019
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng (Talent Acquisition) 7 - 15 triệu 1 30-05-2019
[HN] - Front-end Developer Vật Giá 8 - 12 Triệu Đồng 2 30-05-2019
[HN] - Lập trình viên PHP Dự án Digital Content 8 - 15 Triệu Đồng 2 30-05-2019
[HN] - TTS Tuyển dụng 2 - 3 Triệu Đồng 4 30-05-2019
[HN] - Chuyên viên/ Nhân viên tuyển dụng 8 - 10 Triệu Đồng 2 30-05-2019
[HN] PHP Developer 8 - 10 Triệu Đồng 1 30-05-2019
[HCM] - Nhân viên Hành chính nhân sự 5,5 triệu 1 31-05-2019
[HCM] - Thực tập sinh Hành chính nhân sự 0.5 - 1.5 Triệu 2 31-05-2019
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 10 Triệu đồng 2 31-05-2019
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 6 31-05-2019
[HN] CTV Sales Marketing 1-3 triệu đồng 5 31-05-2019
[HCM] - Nhân viên Kinh Doanh - Dự án WeSave 4 - 8 Triệu đồng 3 31-05-2019
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Mass 7 - 12 Triệu đồng 2 31-05-2019
[HCM] - Leader of Recruitment Từ 10.000.000đ 1 31-05-2019
[HN] - CTV Content 1- 1,5 triệu đồng 2 31-05-2019
[HN] - Lập trình viên Frontend dự án HRM 13 - 18 Triệu Đồng 2 31-05-2019
[HN] - Lập trình viên Backend dự án HRM 18 - 23 Triệu Đồng 1 31-05-2019
[HN] - Sales Marketing 5 - 8 triệu đồng 2 31-05-2019
[HCM] - TTS Content Marketing 1 - 2 Triệu đồng 2 31-05-2019
[HN] - TTS tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng 2 31-05-2019
[HN] - Fresher PHP Dự án cunghocvui 8 - 10 Triệu Đồng 1 31-05-2019
[HN] - Chuyên viên tuyển dụng 8 - 10 Triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] - Chuyên viên PR Nội Bộ 7 - 10 triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] - Nhân viên Marketing 7 - 9 triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] - CTV Seeding hỏi đáp 1 - 3 triệu đồng 2 31-05-2019
[HN] Lập trình viên Frontend Vật giá 8 - 12 triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] Lập trình viên Frontend Wehelp 12 - 17 triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] - CTV Content Marketing 1 - 3 triệu đồng 3 31-05-2019
[HN] - Nhân viên Content Marketing 5 - 8 triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] - Tư vấn giải pháp Marketing 6 - 10 Triệu đồng 1 31-05-2019
[HN] - TTS Phát triển đối tác Wehelp 2-2.5 triệu đồng 2 05-06-2019
[HN] - Nhân viên Marketing Bizshare 5 - 8 Triệu đồng 2 05-06-2019
[HN] Nhân viên phát triển đối tác Wehep 5 - 8 triệu 3 05-06-2019
[HN] - Sales Marketing Bizshare 6 - 8 Triệu đồng 3 10-06-2019
[HN] - Thực tập sinh Part-time PHP dự án Digital Content 1 - 3 Triệu Đồng 3 30-06-2019
[HN] - Nhân viên chăm sóc khách hàng Bảo Kim 5 - 7 Triệu đồng 2 30-06-2019
[HN] - Thực tập sinh IT 1 - 3 Triệu Đồng 2 30-06-2019
[HN] - Content Writer Dự án 123job 7 - 10 Triệu đồng 1 30-06-2019