Giúp cho con người hạnh phúc hơn với Internet
đem lại sự giàu có và tự hào cho các thành viên.
Vị trí Thu nhập Số lượng Hạn tuyển
[HN] Thực tập sinh Trợ lý Giám đốc Nhân sự 1 - 1,5 triệu đồng 1 16-11-2018
[HN] - Lập trình viên Front-end ReactJS 10-15 triệu 1 20-11-2018
[HN] Frontend Developer 5-10 triệu 1 22-11-2018
[HN] Account Manager thoả thuận 1 24-11-2018
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng 7 - 10 triệu 1 25-11-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 27-11-2018
[HCM] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 5 28-11-2018
[HN] - Nhân viên chạy quảng cáo google 5 - 7 Triệu đồng 1 29-11-2018
[HCM] - Thực tập sinh PR Nội Bộ 1 - 2 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - CTV Sales Marketing dự án Wesave 1,5 - 3 triệu đồng/tháng 5 30-11-2018
[HCM] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 2 Triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển dụng 1 - 3 triệu đồng/ tháng 2 30-11-2018
[HN] - Thực tập sinh PR Nội bộ Thỏa thuận 2 30-11-2018
[HN] - Tư vấn viên giải pháp Marketing 5 - 8 triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Cộng tác viên Nội dung 2 - 3 Tr 5 30-11-2018
[HCM] - Nhân viên tuyển dụng 5-7 triệu đồng 1 30-11-2018
[HCM] - Thực tập sinh Hành chính nhân sự 0.5 - 1.5 Triệu 1 30-11-2018
[HN] - TTS Tuyển dụng nhân sự 1 - 1,5 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Lập trình viên PHP Fresher 6 - 10 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh vChat 5 - 10 triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Nhân viên tư vấn dịch vụ 5 - 8 triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Nhanh.vn 5 - 8 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HCM] - Nhân viên Phát triển dự án Nhanh.vn 5-8 triệu 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án Nhanh.vn 5 - 8 triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Cộng tác viên kinh doanh 1 - 3 triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Nhân viên phát triển đối tác 12 - 15 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - CTV Phát triển thị trường Westay 1,5 - 3 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên Nhập liệu 4 - 6 Triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] Machine Learning Fresher 10-20 triệu 1 30-11-2018
[HN] - PHP Developer Digital Content 8-15 triệu 1 30-11-2018
[HCM] - Thực tập sinh Phát triển khách hàng - dự án WeSave 1,5 - 3 triệu đồng 5 30-11-2018
[HN] - Sales Marketing WeSave 5 - 8 triệu 2 30-11-2018
[HN] - CTV Kinh doanh Wesave 1,5 - 3 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5 - 8 triệu/tháng 2 30-11-2018
[HN] - Lập trình viên PHP Bảo Kim 10 - 19 triệu 3 30-11-2018
[HN] - Thực tập sinh Tuyển Dụng Thỏa Thuận 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh dự án weSave 5 - 8 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] Nhân viên Chăm sóc Khách hàng 4 - 5 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Sales Merchant 5-8 triệu 2 30-11-2018
[HN] - Chuyên viên Tuyển dụng Mass 8 - 10 Triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Lập trình viên Back-end Java 12 - 18 triệu 1 30-11-2018
[HN] - Lập trình viên PHP Welove up to $1000 1 30-11-2018
[HN] - CTV kinh doanh 2 - 4 triệu đồng 5 30-11-2018
[HN] - Nhân viên kinh doanh Wesave 5 - 8 triệu/tháng 3 30-11-2018
[HN] - Tư vấn viên Vchat 5 - 8 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - CTV kinh doanh 2 - 4 triệu đồng 3 30-11-2018
[HN] - Nhân viên Telesales 5 - 8 triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - CTV Phát triển đối tác 1,5 - 4 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - Nhân viên Tư vấn dịch vụ 5 - 8 triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - CTV Phát triển khách hàng 2 - 4 triệu đồng 5 30-11-2018
[HN] - Phát triển sản phẩm 5 - 8 Triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Digital Marketing 5 - 8 Triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Nhân viên Marketing 8 - 10 Triệu đồng 1 30-11-2018
[HN] - Nhân viên Marketing 5 - 8 Triệu đồng 2 30-11-2018
[HN] - TTS Kiểm soát nội bộ 1 - 1,5 triệu đồng 2 01-12-2018
[HCM] Community Manager WeSave 12 - 15 triệu đồng 1 03-12-2018
[HCM] - Sales Marketing 5 - 8 Triệu đồng 3 03-12-2018
[HCM] - Nhân viên Phát triển khách hàng - dự án WeSave 4 - 8 triệu 5 03-12-2018
[HCM] - Thực tập sinh Chăm sóc gian hàng Online 1 - 2 Triệu đồng 2 03-12-2018