Hiện nay, Công ty Cổ phần VNP Group đã nhận được thông tin phản ánh về một số cá nhân, tổ chức mạo danh Công ty Cổ phần VNP Group, sử dụng hình ảnh và thông tin của Công ty, nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản....

1 2 3 4 .. > >>