TIN MỚI

Tại sao 178.000 cử nhân, thạc sỹ thất nghiệp?
16 tháng 01, 2023 | 17:02

“Tôi chưa thấy ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả. Có luật tử hình những kẻ lười biếng thì chắc chắn nền kinh tế khỏi lo thất nghiệp”.