vnp group tuyển dụng

KINH DOANH
17 tháng 01, 2023 | 11:30

Hỗ trợ phát triển Khách hàng Doanh nghiệp (nhỏ và vừa, các hộ Kinh Doanh cá thể) Tìm kiếm tập khách hàng mục tiêu theo định hướng của Giám đốc khối/ Trưởng nhóm Kinh doanh Liên hệ với các Khách hàng Doanh nghiệp, giới thiệu sơ bộ về dịch vụ của Công ty và tư vấn các giải pháp thanh toán giúp Doanh nghiệp tối ưu vận hành

KINH DOANH
17 tháng 01, 2023 | 11:29

[HN] Thực Tập Sinh Phát Triển Kinh doanh

TÀI CHÍNH KẾ TOÁN
17 tháng 01, 2023 | 11:28

[HN] Nhân viên kế toán

[HN] - Thực tập sinh PHP 2 vị trí
17 tháng 01, 2023 | 11:26

[HN] - Thực tập sinh PHP 2 vị trí