CUỘC THI CẮM HOA "TÔN VINH PHỤ NỮ" [08/03/2016 - HCM] (24 ảnh)