VNP Group giới thiệu 9 tính năng tuyệt vời từ vChat

ảnh bài viết

vChat là một sản phẩm hỗ trợ giao tiếp online với khách hàng từ gian hàng Vật Giá, Website riêng và Facebook ngay lập tức trên cùng một nền tảng. Hãy cùng VNP Group xem 9 tính năng tuyệt vời của vChat.