[BÀI HỌC TỪ MỘT CÂU CHUYỆN] VỀ THỨ GỌI LÀ ĐẶT MÌNH VÀO ĐỊA VỊ CỦA NGƯỜI KHÁC...

ảnh bài viết

Tôi sống theo cách tôi nhìn... Tôi làm theo cách bạn thấy!


Có một phú ông muốn tổ chức chọn vợ. Sau một thời gian dài tuyển chọn mới có 3 nàng được tham gia vào vòng cuối cùng. Phú ông đưa cho 3 nàng mỗi người một nghìn đồng và nói rằng các nàng hãy đi mua một thứ gì khiến nó tràn ngập gian phòng.

Nàng A mua rất nhiều bông khiến ½ không gian của phòng tràn ngập bông.

Nàng B mua rất nhiều bóng bay và làm tràn ngập ¾ gian phòng.

Nàng C mua một ngọn nến đã làm cho gian phòng ngập tràn ánh sáng.

Cuối cùng, nàng C chính là người được phú ông chọn lựa.
-----------------------------------------
Đặt mình vào địa vị của người khác để đối xử trên mong đợi của họ là cách bạn có thể thu phục lòng người. Ở VNP, chúng tôi coi đó là tiêu chuẩn giá trị con người VNP