[VNP Group] Chuyện chàng Vật Giá 2014

ảnh bài viết

Clip "Chuyện chàng Vật Giá" điểm qua những hoạt động nổi bật của VNP Group trong năm 2014 và những hứa hẹn của năm mới sắp đến.