Khởi Nghiệp Bằng Kinh Doanh Online - Nguyễn Ngọc Điệp CEO VNP Group | Phần 1 [Video]

ảnh bài viết

Những phát biểu của anh Nguyễn Ngọc Điệp về khởi nghiệp bằng kinh doanh online