Diễn đàn CEO: Chia sẻ của CEO Nguyễn Ngọc Điệp | Phần 2 [Video]

ảnh bài viết

Anh Nguyễn Ngọc Điệp - CEO của Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam chia sẻ về VNP Group trên Diễn đàn CEO