Big Show 2010: Doanh nhân Nguyễn Ngọc Điệp VNP Group [Video]

ảnh bài viết

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Điệp - CEO Công ty Cổ phần Vật Giá Việt Nam với đề tài thuyết trình "Làm giàu trong kỉ nguyên Internet" tại Big Show 2010